Provincie Limburg

L1 binnenkort live in Mook en Middelaar

Oplossing gevonden voor doorgifte programma

Binnenkort is de tv-zender L1 ook rechtstreeks te zien in Mook en Middelaar. Kabelexploitant UPC, Essent Kabelcom, de gemeente Mook en Middelaar, L1 en de Provincie Limburg hebben overeenstemming bereikt over een technische oplossing. Vanaf 1 maart jl. kregen inwoners van Mook en Middelaar 's avonds via een videoregistratie een deel van het L1-programma te zien.

De rechtstreekse verbinding wordt gerealiseerd met een glasvezelkabel van UPC die vanuit het bestaande wijkcentrum van Essent in Gennep naar Mook en Middelaar loopt. De investing voor de verbinding bedraagt circa 27.000,-. De verschillende partners stellen aan hun vertegenwoordigers voor om een deel van dit bedrag voor hun rekening te nemen. L1 is bereid 10.000,- voor haar rekening te nemen, de gemeente Mook en Middelaar is bereid 6.000,- bij te dragen, GS stellen aan Provinciale Staten voor een bijdrage te leveren van 4.000,- en het resterende bedrag zal kabelexploitant UPC betalen. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn ook voor rekening van UPC.

Verwacht wordt dat de L1 eind juni live te zien zal zijn in Mook en Middelaar.
13-5-2002 10:24

Deel: ' L1 binnenkort live in Mook en Middelaar '
Lees ook