Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Laag opgeleide Nederlanders roken vaker shag

Den Haag, 27 juni 2011 - Laag opgeleide Nederlanders roken niet alleen vaker en meer dan hoger opgeleide mensen, ze roken ook vaker shag. Dit is beschreven in de themapublicatie 'Sociaaleconomische verschillen in roken in Nederland 1988-2010', die STIVORO vandaag publiceert. De themapublicatie is geschreven door STIVORO en het RIVM en de data zijn verzameld door TNS NIPO. De resultaten zijn zorgelijk omdat het roken van shag nog schadelijker is voor de gezondheid dan het roken van sigaretten. Waarschijnlijk roken laag opgeleiden vaker shag omdat shag goedkoper is dan sigaretten.

Ongeveer de helft van alle rokers in Nederland rookt wel eens shag (46%). Onder laag opgeleide rokers is dit twee keer zoveel (63%) als onder de hoog opgeleide rokers (31%). Vooral bij jongere rokers (15 tot en met 24 jaar) namen deze verschillen toe tussen 2001 en 2010. Het percentage shagrokers onder laag opgeleide jonge rokers daalde in die periode met 15% naar 44% en bij hoog opgeleide jonge rokers met 22% naar 20%.

Shag heeft een hoger teerniveau dan sigaretten door het ontbreken van een filter. Recent onderzoek1,2 laat zien dat dit ervoor zorgt dat shag roken gevaarlijker is dan sigaretten roken. "Het is al lang bekend dat het roken van sigaretten schadelijk is voor de gezondheid, maar onlangs is gebleken dat shag roken zelfs nog vaker longkanker en dna-schade veroorzaakt dan sigaretten roken", aldus Lies van Gennip, directeur van STIVORO, het expertisecentrum voor tabakspreventie. "Veel mensen roken shag omdat dit goedkoper is dan sigaretten, maar zij weten onvoldoende over de effecten op hun gezondheid. Zo draagt dit prijsverschil tussen shag en sigaretten direct bij aan gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden."

Lager opgeleide rokers roken waarschijnlijk vaker shag omdat ze minder geld te besteden hebben en shag goedkoper is dan sigaretten. Een verhoging van de accijnzen op shag, zodat shag niet langer goedkoper is dan sigaretten zou dit mogelijk kunnen tegengaan. Wanneer de accijnsdruk van shag en sigaretten gelijk is, is het minder verleidelijk om over te stappen naar goedkopere tabaksproducten. Onderzoek heeft uitgewezen dat een accijnsverhoging de meest effectieve maatregel is in het terugdringen van roken. Dit geldt zeker voor roken onder laag opgeleiden.

Deel: ' Laag opgeleide Nederlanders roken vaker shag '


Lees ook