Petroplus International N.V.

PERSBERICHT

Rotterdam, 28 mei 2002

Laagste raffinagemarges in 15 jaar drukken resultaat Petroplus

Marketing en Logistiek presteren volgens verwachting

Petroplus International N.V. ("Petroplus"), Europa's toonaangevende onderneming op het gebied van olieraffinage, marketing & logistiek maakt vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal 2002 bekend:


Een daling van de omzet van 12% tot 1.166 miljoen (Q1 2001: 1.331 miljoen)
Een daling van de bruto winst van 29% tot 41,7 miljoen (Q1 2001: 58,7 miljoen)
Een daling van de EBITDA met 80% tot 4,8 miljoen (Q1 2001: 23,8 miljoen)
Een negatief bedrijfsresultaat van 851.000 (Q1 2001: 20,0 miljoen positief)
Een verlies van 8,7 miljoen (Q1 2001: 9,2 miljoen positief)
Een verlies per aandeel van 0,30 (Q1 2001: 0,33 positief)
Het eerste kwartaal van 2002 was voor Petroplus, conform de eerder uitgesproken verwachtingen, een tegenvallend kwartaal als gevolg van de wereldwijd zeer slechte raffinagemarges. De combinatie van relatief hoge olieprijzen door conflicten in het Midden Oosten, de straffe productiediscipline van OPEC, een warme winter in Europa en de Verenigde Staten, een lagere vraag naar kerosine door de teruggang in de luchtvaart en een wereldwijde stagnatie van de economische groei, veroorzaakten het slechte raffinageklimaat. Zoals vrijwel alle oliemaatschappijen de afgelopen weken reeds meldden, bevonden de raffinagemarges zich op het laagste niveau sinds 15 jaar. De omzetdaling van 12% wordt geheel verklaard doordat de gemiddelde olieprijs lager was dan die in het eerste kwartaal van 2001.

De divisies Marketing en Logistiek zijn er in geslaagd om ondanks het slechte economische klimaat goede resultaten te behalen.

Raffinage
De EBITDA van de divisie Raffinage daalde naar 4,4 mln. negatief (2001: 14,3 mln. positief). Het resultaat van de drie Petroplus raffinaderijen was in vergelijking met branchegenoten nog goed te noemen, omdat de raffinaderijen in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk enige bescherming ondervonden door de niches waarin zij opereren. In Zwitserland is er sprake van een geografische niche, terwijl de raffinaderij in Teesside (UK) relatief veel ULSD (zeer laagzwavelige diesel) produceert, waarop een premie wordt gerealiseerd. Daarnaast is de flexibiliteit van de Antwerpse raffinaderij benut om in tijden van slechte en zelfs negatieve marges de productie sterk terug te brengen.

Marketing
De divisie Marketing heeft in het eerste kwartaal goede resultaten laten zien. Ondanks de lagere economische activiteiten en milde winter heeft Marketing een 12% hogere EBITDA ( 5,8 mln.) ten opzichte van Q1 2001 ( 5,2 mln.) laten zien. De verbetering van het resultaat werd bereikt ondanks lagere ULSD-premies en lagere Rijnvrachttarieven. De bunkeractiviteiten en in het bijzonder het vorig jaar overgenomen bedrijf Frisol behaalden goede resultaten. De resultaten van de Duitse groothandelsactiviteiten stelden teleur als gevolg van slechte groothandelsmarges op de Duitse markt. Omdat op korte termijn hierin geen verandering te verwachten is, werd een efficiencyverbetering van de marketingorganisatie in Duitsland in gang gezet.

Tango
In het eerste kwartaal heeft Tango 13 stations geopend. Momenteel zijn er 29 Tangostations in Nederland operationeel en 3 in aanbouw. De formule blijft enorm succesvol: Tango is synoniem voor snel en goedkoop tanken. Inmiddels is het Tango netwerk het meest efficinte netwerk in Nederland. De gemiddelde doorzet per station is ruim twee keer het Nederlandse gemiddelde, iets wat door geen enkele oliemaatschappij wordt gevenaard. Tango wil aan het eind van 2002 circa 50 stations operationeel hebben.

De voorgenomen uitbreiding van Tango in het buitenland heeft inmiddels geleid tot lokale organisaties in zowel Belgi als Spanje. Gesprekken met potentile partners in Hongarije zijn gaande.

Logistiek
Voor de divisie logistiek is het jaar 2002 voorspoedig van start gegaan door onder andere de lichte contangostructuur van de markt. De EBITDA was 21% hoger ( 4,3 mln.) dan in Q1 2001 ( 3,5 mln.). De gemiddelde duur van de opslagcontracten is in 2002 verlengd.

Petroplus kondigt vandaag aan haar 23% belang in Arabtank in Saoedi Arabi te hebben verkocht en het daaraan gekoppelde managementcontract te beindigen. Petroplus heeft de eerste fase van dit project, de bouw van de terminal en het afsluiten van de benodigde contracten, met succes afgerond. Petroplus meent echter dat deze joint-venture te veel aandacht van het management vraagt en heeft om die reden besloten haar belang voor iets meer dan de boekwaarde van de hand te doen.

Petroplus kondigt vandaag ook aan een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de opslag van vloeibaar aardgas in Milford Haven (Wales). Onderzocht wordt de mogelijkheid om 2 opslagtanks voor LNG (Liquefied Natural Gas) te plaatsen. Naar verwachting ontstaat er in 2005 in het Verenigd Koninkrijk een tekort aan aardgas en wordt de import van LNG in het Verenigd Koninkrijk een rele optie. Teneinde de bedrijfsrisico's te beperken, zal Petroplus het project alleen doorzetten indien vooraf garanties kunnen worden verkregen voor langjarige opslag contracten.

Overige Activiteiten
De gezamenlijke resultaten van de overige activiteiten over het eerste kwartaal waren negatief. Hoewel Oxyde na een moeilijk 2001 betere resultaten liet zien, was het resultaat van Qlear teleurstellend. Naar verwachting zullen de resultaten van Qlear, het milieutechnologiebedrijf van Petroplus, zich weer verbeteren. Door verkoop van een 40%-belang in Petroplus Engineering aan Koninklijke Volker Wessels Stevin, is het belang van Petroplus in dit bedrijf teruggebracht naar 30% en wordt het niet meer geconsolideerd.

Vooruitzichten
De raffinagemarges en premies voor ULSD zijn op dit moment nog steeds lager dan begin 2001, evenals de Rijnvrachttarieven. Hierdoor worden de resultaten in Zwitserland en Engeland nog steeds negatief benvloed. Petroplus ziet de huidige situatie niet als structureel en verwacht dat zowel de raffinagemarges als de marketingresultaten zullen aantrekken in de tweede helft van het jaar door verbetering van het economisch klimaat.

De verdere verbeteringen van de resultaten van Tango en Oxyde Chemicals en daarnaast de efficiency-operatie in de Duitse groothandel zullen bijdragen aan een verbetering van het resultaat voor de rest van het jaar.

Verwacht wordt dat ook de resultaten van de divisie Logistiek dit jaar verder toenemen. Met name door het afsluiten van nieuwe contracten voor de terminals in Vlissingen en Aabenraa (Denemarken). Verder zal de acquisitie van de Hoechst-terminal in Vlissingen bijdragen aan het resultaat.

Op dit moment laat de volatiliteit van de raffinaderijmarges een nadere voorspelling voor 2002 niet toe. Derhalve handhaaft Petroplus haar eerdere verwachting dat de winst per aandeel over heel 2002 zal toenemen. Petroplus is van mening dat de groeimogelijkheden op de Europese midstream markt ruimte geven om op langere termijn (5 jaar) te streven naar een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 10-15% per jaar. Profiel Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de toonaangevende midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier en de 117.000 bpd raffinaderij in Teesside, de grootste producent van Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) in Groot-Brittanni. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton per jaar, voornamelijk destillaten, en een opslagcapaciteit van 5,0 miljoen m door heel West-Europa. Petroplus exploiteert daarnaast onbemande tankstations onder de naam TANGO. Petroplus heeft vestigingen in meer dan 20 landen en hoofdkantoren in Rotterdam, Zug en Hamburg en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officile Markt van Euronext Amsterdam.

Reuters: PPV.AS
Bloomberg: PETR NA

Midstream oliesector
Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen, gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en groothandelsactiviteiten van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen. De belangrijkste aspecten van hun benadering zijn het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Midstream oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren en zo de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.:
Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur

Ton Barten, Division Director Marketing
010 - 24 25 900

De presentatie voor analisten zal vanaf woensdag 29 mei 9.00 uur te zien zijn op de website van Petroplus International NV:

www.petroplusinternational.com

Deel: ' Laagste raffinagemarges in 15 jaar drukken resultaat Petroplus '
Lees ook