Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2 JULI 2002

Laatste bestuursdaad Bert Anciaux

Aftredend Vlaams minister Bert Anciaux heeft gisterenavond als laatste bestuursdaad een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Federale staat, de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap over de aanwending van 30 % van de inkomsten uit de vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van geluidswerken en audiovisuele werken.

De beheersvennootschap, Auvibel, organiseert de heffing op het gebruik van blanco audiovisueel materiaal,cd's, videocassettes, geluidscassettes, enz. Een deel van dat geld is al jaren bestemd voor de gemeenschappen, met name 30 %. Maar het wordt al jaren niet uitgekeerd aan de gemeenschappen omdat er tot op de dag van vandaag geen samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen was m.b.t. de verdeelsleutel. Dat akkoord is er nu dus wél. Om de inkomsten uit de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken onder de gemeenschappen te verdelen, zijn volgende percentages vastgesteld:
De Duitstalige gemeenschap krijgt 1,4 % van de 30 % uit de inkomsten uit de vergoeding voor de reproductie. De rest van het bedrag is als volgt tussen de Franse en Vlaamse gemeenschap te verdelen: Vlaamse gemeenschap 59 %, Franse gemeenschap 41 %

De middelen zullen worden gebruikt voor steun aan audiovisuele en geluidscreatie. Dit akkoord is een huzarenstukje alleen al omdat het jarenlang geblokkeerd zat tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Laatste bestuursdaad Bert Anciaux '
Lees ook