Gemeente Grootegast


van Grootegast in ieder dorp van de gemeente een Politiek Cafe. zeilen" van de gemeente Grootegast. Plaatselijke politiek betreft het die op de agenda staan. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening

2. Beediging raadslid

3. Spreekrecht

4. Notulen van de vergadering van 3 juli 2001
5. Ingekomen stukken

6. Vaststellen legestarieven i.v.m. nieuwe generatie reisdocumenten
7. Speeltoestellen

8. Vaststellen nieuwe gemeenschappelijke regeling ARCG
9. Subsidieverzoek Chr. Showband en muziekkorps Crescendo
10. Subsidieverzoek Cultuur Educatie primair onderwijs
11. Subsidieverzoek Buro Slachtofferhulp

12. Nota Integraal Jeugdbeleid

13. Beschikbaar stellen krediet voor 30 km-zones
14. Beschikbaar stellen krediet voor 60 km-zone Opende Zuid
15. Beschikbaar stellen krediet vervaardigen woonplan
16. Aanvullend krediet en grondaankoop ten behoeve van aanleg dorpsbos Doezum

17. Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling bestemmingsplan Molenpolder
18. Grondaankoop plan Marinus II te Doezum

19. Continuering herstelproject "houtsingels zuidelijk Westerkwartier"
20. Voorbereidingsbesluit Openderweg te Opende
21. Voorbereidingsbesluit dorpsbos Opende

22. Krediet aanplakborden

23. Begrotingswijzigingen

24. Sluiting.

Vergadering commissie Burgerzaken/FABA Op maandag 8 oktober a.s. 's Zodra de agenda bekend is zal die hier worden geplaatst. Op dinsdag 9 oktober a.s. 's avonds om 20.00 uur zal de commissie vergadering staat onder leiding van mevrouw Reinders. Iedereen is van harte welkom en mag op de publieke tribune plaats nemen. Ook kunt u gebruik van het spreekrecht maken over zaken, die op de agenda voorkomen. Zodra de agenda bekend is zal die hier worden geplaatst.

Deel: ' Laatste nieuws Gemeente Grootegast '
Lees ook