Gemeente Maassluis

2-10-2001

Perscommuniqué 2 oktober 2001

Kuiperij
Naar aanleiding van het restauratieplan van de Vereniging Hendrick de Keyser om het pand Ankerstraat 16 weer als kuiperij te laten herleven, heeft het college in principe besloten in te stemmen met de verkoop/overdracht van het pand aan deze vereniging, te bevorderen dat het pand als Rijksmonument wordt ingeschreven en de gemeentelijke bijdrage van 200.000 gulden (90.756 euro) te verhogen met 35.000 gulden (15.882 euro).

Parkeeronderzoek
Om uitvoering te geven aan de door de gemeenteraad op 7 november 2000 aangenomen motie nummer 2 waarin wordt verzocht inzicht te verschaffen in de parkeerproblematiek van de woonwijken in Maassluis, heeft het college besloten een parkeeronderzoek te laten uitvoeren. Uit dit onderzoek moet blijken hoe groot de parkeerdruk is in de woonstraten van de Maassluise wijken. Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een bedrag van 20.000 gulden (9075,60 euro) beschikbaar gesteld.

Deel: ' Laatste nieuws gemeente Maassluis '
Lees ook