Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

L a a t s t e o p t r e d e n v a n W i n d k r a c h t 1 0 v i n d t p l a a t s i n h a v e n v a n G e n t

Het Havenbedrijf van de Stad Gent en de Gentse Havengemeenschap nodigen alle Gentenaren uit op zaterdag 16 oktober voor het allerlaatste optreden van de "Seakings", de zanggroep van de populaire televisieserie "Windkracht 10". Het optreden is gratis en vindt plaats om 14 uur aan de Rigakaai in het Grootdok. Met deze muzikale happening wil het Havenbedrijf de Gentenaren dichter bij de haven brengen en de haven dichter bij de Gentenaren.

Gent havenstad heet u welkom!

Met een jaarlijkse overslag van 23,7 miljoen ton goederen is Gent een middelgrote haven in het gebied Hamburg-Le Havre. Met bijna 15% van de regionale en meer dan 40% van de industriële werkgelegenheid vormt de haven een belangrijke motor voor de economie van onze regio.

De haven stelt rechtstreeks 25.000 mensen tewerk. Dit impliceert dat
25.000 gezinnen rechtstreeks betrokken zijn bij het reilen en zeilen binnen de Gentse haven.

Toch blijkt het voor de modale Gentenaar niet zo evident te weten wat er zich in dit havengebied allemaal afspeelt.

Het Havenbedrijf is van mening dat er naast een wereldwijde promotie van de haven ook op regionaal vlak moet geijverd worden voor een grotere bekendheid van de haven en een nauwere betrokkenheid van de burger bij het havengebeuren.

Ondanks alle promotionele activiteiten van het Havenbedrijf blijft momenteel nog een aanzienlijk deel van de bevolking - de burger die niet actief betrokken is bij het havengebeuren - buiten schot. Het Havenbedrijf wil ook deze burger bereiken en hem informeren omtrent alle facetten van het boeiende havengebeuren.

Het Havenbedrijf besloot daarom om in 1999 een aantal projecten te lanceren waarmee de bekendheid van de haven van Gent kan worden gestimuleerd. Het project "Gent, havenstad" bestaat uit vier deelprojecten:

Deelproject 1: educatieve uitzendingen op AVS in september

Deelproject 2: Open Bedrijvendag op 3 oktober 1999

Deelproject 3: gratis optreden van de "Seakings", de zanggroep van Windkracht 10

Deelproject 4: informatief/educatief magazine over de haven

Gratis optreden van de "Seakings"

Als muzikale happening in de haven heeft het Havenbedrijf geopteerd voor een gratis optreden van de "Seakings", de zanggroep van de populaire televisieserie Windkracht 10. Zaterdag 16 oktober leek een ideaal moment om een laatste optreden van de crew van Windkracht 10, met onder andere Andrea Croonenberghs, Ann Ceurvels en Gène Bervoets, te laten plaatsvinden. Dit optreden kan worden gezien als een definitief afscheid van Windkracht 10. Daarna gaat alle aandacht naar een nieuwe TV1-Multimediaproductie, "Flikken", die op zondag 17 oktober voor het eerst op antenne komt.

Via een wedstrijd in het "Stadsmagazine" en op AVS werden 18 winnaars, samen met hun partner, geselecteerd voor een rondvaart op het stadsjacht "Jacob van Artevelde". Tijdens deze rondvaart, waarop ook acteurs van de serie Windkracht 10 aanwezig zullen zijn, wordt hun een feestelijke receptie met lunch aangeboden.

Het programma voor het grote publiek start om 14 uur. Na het wandelconcert van de politieharmonie en een welkomstwoord door schepen Termont, volgt een optreden van de "Seakings", dat tweemaal 45 minuten zal duren. Tijdens de pauze van ongeveer een half uur zorgen de Zeescouts voor animatie en demonstraties op het water. Zij voeren dan ondermeer een reddingsoperatie uit.

Het optreden kadert in een namiddagprogramma met tal van nevenactiviteiten. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om het Oostendse zeilschip de Mercator en de Stern, een patrouilleboot van de Belgische zeemacht te bezoeken. Ook zijn er verschillende eet- en drankstandjes op de kaai. Er is doorlopend een tentoonstelling met fotos gemaakt tijdens de opnames van de televisieserie.

Het optreden van de Windkracht 10 crew heeft plaats op zaterdag 16 oktober vanaf 14 uur aan de Rigakaai/Grootdok (ligplaats van de Jacob van Artevelde). Een ruime, bewaakte parking is voorzien op de Port Arthurkaai.

Informatie

Havenbedrijf, John Kennedylaan 32, 9042 Gent, tel.(09)251 05 50, fax (09)251 54 06, e-mail haven@gent.be.

Deel: ' Laatste optreden 'Windkracht 10'in Gent '
Lees ook