Provincie Antwerpen


29 mei 2013

Laatste provinciale ambtenaren verhuizen naar PaS op Desguinlei

Provinciehuis aan Koningin Elisabethlei ligt er stilaan verlaten bij

De grootscheepse verhuis van 600 ambtenaren van de provincietoren in de Koningin Elisabethlei naar het tijdelijke Provinciehuis aan de Singel (PaS) op de Desguinlei 100 (voormalig Mercatorgebouw) zit er 31 mei op. De ambtenaren van de communicatiedienst en het departement algemeen beleid met de stafdienst, de griffie en de provinciegriffier maakten als laatsten de oversteek. De voorbouw van het provinciehuis wordt nog tot begin juli gebruikt als kantoorruimte voor de deputatieleden en hun kabinetsmedewerkers. Als zij begin juli verhuizen naar het Parkhuis is het hele provinciehuis leeg en helemaal klaar voor de sloop. Het huidige provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei vertoont immers tal van tekortkomingen. Na de afbraak wordt gestart aan de bouw van een nieuw provinciehuis omringd door een publiek park.

Het tijdelijke Provinciehuis aan de Singel (PaS) op de Desguinlei 100, tegenover de Singel Provinciale ambtenaren
Tijdens de afbraak- en bouwperiode van het respectievelijk huidige en nieuwe provinciehuis zijn de provinciale ambtenaren te vinden in het PaS op de Desguinlei. De telefoonnummers van de verschillende provinciale diensten en het postadres blijven ongewijzigd. De afbraak- en bouwperiode duurt van april/ mei 2013 tot en met begin 2017.

Vanaf eind mei 2013 kunnen burgers die beroep willen doen op een provinciale dienst, dus niet meer terecht op de Koningin Elisabethlei 22! Ze kunnen terecht in het PaS dat prima bereikbaar is met het openbaar vervoer (tram 2 en 6, bus 17, 22, 30 en 34). Het is niet aan te raden om met de auto naar het PaS te komen omdat er weinig parkeerplaatsen zijn. Bezoekers kunnen wel terecht op randparkings zoals de middenberm van de Vogelzanglaan of de Gerard Le Grellelaan of aan de Desguinlei tegenover PIVA. De provincie huurt het PaS voor 3,5 jaar van Baloise verzekering (het voormalige Mercator). Na 3,5 jaar verhuizen de provinciale ambtenaren terug naar de Koningin Elisabethlei, naar het gloednieuwe provinciehuis dat tegen dan klaar is.

Parkhuis aan de Koningin Elisabethlei 18, aan de rand van het Albertpark

Het Bernarduscentrum op de Lombardenvest
Deputatieleden
De deputatieleden en hun kabinetsmedewerkers zijn vanaf begin juli 2013 gehuisvest in het Parkhuis aan de Koningin Elisabethlei 18. De deputatiezittingen zullen wel plaatsvinden in het PaS, en dit vanaf donderdag 6 juni 2013. Provincieraad
Vanaf september 2013 zetelt de provincieraad in een eigen provinciale locatie, namelijk het Bernarduscentrum op de Lombardenvest 23 in Antwerpen.

Wat met de Vlaamse en federale ambtenaren?
De 160 Vlaamse en federale ambtenaren die huisden in het provinciehuis, krijgen een plaatsje in het AMCA-gebouw op de Italiëlei (federale overheid) of in het Anna Bijnsgebouw aan het station van Antwerpen-Centraal (Vlaamse overheid).

Praktische info
PaS - Provinciehuis aan de Singel
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
Officiële locatie van de provinciale administratie vanaf 1 juni 2013. Bereikbaarheid: tram 2 en 6, stadsbus 22 en 38 (halte De Singel), stadsbus 17 (halte Desguinlei), stadsbus 30 en 34 (halte Markgravelei). Geen bezoekersparking. Randparkings: middenberm Vogelzanglaan of Gerard Le Grellelaan, Desguinlei tegenover PIVA Parkhuis
Koningin Elisabethlei 18, 2018 Antwerpen
Locatie deputatieleden vanaf 10 juli 2013
Bereikbaarheid: tram 2 en 6, stadsbus 17, 30, 34, 191 en 507 (halte Provinciehuis). Tram 7 en 15 halte Harmonie. Bernarduscentrum
Lombardenvest 23, 2018 Antwerpen
Locatie provincieraad vanaf september 2013
Bereikbaarheid: alle verbindingen met halte Groenplaats Lozanagebouw
Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen
werfsecretariaat tijdens de afbraak- en bouwwerken provinciehuis

Deel: ' Laatste provinciale ambtenaren verhuizen naar PaS op Desguinlei '


Lees ook