---

Brieven aan de Kamer
---

Laatste stand van zaken dossier Ovaa/Spijkers

04-07-2002

Op 21 Juni jl. verzocht U mij U te informeren omtrent de laatste stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van de zaak tussen mevrouw Ovaa-van den Broek en Defensie.

In reactie daarop verwijs ik naar mijn brief d.d. 21 maart 2000 (nummer def 0000068), waarin ik u mededeelde dat de betrokken partijen een contract hadden getekend met KPMG, afdeling Ethics & Integrity Consulting om door middel van een advies het langslepende conflict tot een einde te brengen.

Momenteel wordt door KPMG nog aan deze opdracht gewerkt. Ik verwacht echter dat KPMG binnenkort een advies zal uitbrengen. Zoals ik in genoemde brief ook reeds vermeldde, zijn de uitkomsten van dit advies voor Defensie bindend, terwijl voor zowel mevrouw Ovaa-van den Broek als de heer Spijkers uitspraak wordt gedaan met behoud van alle rechten.

De Staatssecretaris van Defensie

H.A.L. van Hoof

Nieuws Ministerie van Defensie


Zoekwoorden:

Deel: ' Laatste stand van zaken dossier Ovaa/Spijkers '
Lees ook