Provincie Noord-Holland


Laatste vergadering commissie OOPO in Monnickendam Haarlem, 18 februari 2003 - Monnickendam is de plaats waar gedeputeerde Schipper (CDA) met de Noord-Hollandse statencommissie voor Openluchtrecreatie, Onderwijs, Personeel en Organisatie op woensdag 19 februari, zal vergaderen. Na de vergadering brengt de commissie een wandel-/werkbezoek aan dagrecreatieterrein en jachthaven Hemmeland.

In het Mirror paviljoen aan de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam zal de commissie OOPO woensdag19 februari, voor het laatst in deze statenperiode, vanaf 9.30 uur haar licht over een aantal uiteenlopende onderwerpen laten schijnen. Zo staan o.m.op de agenda de verzelfstandiging van het groenbeheer van de provincie Noord-Holland, de betrokkenheid van de provincie bij het Plassenschap Loosdrecht, instelling bestuurscommissie voor de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht en de provinciale FINH-bijdrage voor het project reconstructie stadshaven Schagen.

Aansluitend brengt de commissie een bezoek aan dagrecreatiegebied en jachthaven Hemmeland. Ter plaatse wordt uitleg gegeven over het functioneren van het gebied en de plannen voor de naaste toekomst.

Voor de lunch, aan het einde van het programma, zijn ook raadsleden van de gemeente Waterland uitgenodigd.

Inlichtingen: Rienk vd Veen, tel. (023) 514 43 09

Rienk vd Veen 18-2-2003 10:39:00

Deel: ' Laatste vergadering commissie OOPO in Monnickendam '
Lees ook