LAD

Nieuws

LAD/FHZ sluit principeakkoord CAO Gezondheidscentra

De CAO heeft een looptijd van 12 maanden: van 1 april 2002 tot 1 april 2003 en geldt voor 2500 werknemers in de gezondheidscentra. Er is onder andere een salarisverhoging van 4% gerealiseerd.

Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) LWG is voorstander van een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Het is de bedoeling dat deze als apart hoofdstuk deel gaat uitmaken van de CAO. LWG heeft zich daarbij georiënteerd op de AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten), die deel uitmaakt van de CAO Ziekenhuizen. Ook hier is de LAD partij aan werknemerszijde. Formeel zal de LAD de regeling aan haar leden voorleggen.

Ledenraadpleging AHG
LAD-leden kunnen de concept-AHG en de bijbehorende salaristabel downloaden via het besloten gedeelte. In september zullen twee afzonderlijke ledenraadplegingen plaatsvinden:

* dinsdag 10 september in Utrecht;

* donderdag 12 september in Almere.

De locaties worden nog bekendgemaakt. Aanvang is steeds 19.00 uur. Binnenkort ontvangen alle LAD-leden in de gezondheidscentra een persoonlijke uitnodiging met nadere toelichting.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
In september zal de tekst voor een (beperkte) regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden verder worden uitgewerkt, zodat deze in de CAO kan worden opgenomen. Dit is tevens voor de huisarts van belang. In de AHG is namelijk opgenomen dat indien een regeling modern belonen in het gezondheidscentrum van toepassing is, deze ook geldt voor de huisarts.

Ziektekostenverzekering
De tegemoetkoming in de premiekosten voor de verzekering van een kind jonger dan 16 jaar wordt uitgebreid met nog een kind (jonger dan 16 jaar). Dit geldt ook voor de huisarts, aangezien de ziektekostenverzekering een op de AHG van toepassing verklaarde CAO-regeling is.

Huis(arts)elijk gezegd
In zijn column van 28 juni neemt LAD-voorzitter Evert Bais al een voorschotje op deze, en andere, belangenbehartiging voor de huisartsen in dienstverband.

Deel: ' LAD/FHZ sluit principeakkoord CAO Gezondheidscentra '
Lees ook