LAD

Nieuws

LAD/FHZ tegen directe samenvoeging CAOs V & V en Thuiszorg

Vorig jaar lieten Arcares en LVT, de werkgeversorganisatie voor de thuiszorg, weten plannen te hebben om in 2003 de CAOs V & V en Thuiszorg samen te voegen tot één CAO. LAD/FHZ vond dit logisch en goed voor de loopbaankansen van de werknemers in beide sectoren. Voorwaarde hiervoor was echter wel dat beide CAOs in fases zouden worden samengevoegd. In het overleg van 22 januari deelde Arcares echter mee af te zien van harmonisatieonderhandelingen en een gefaseerde samenvoeging, zonder hiervoor argumenten te noemen of tegemoetkomingen te bieden.

Gefaseerde samenvoeging
LAD/FHZ is voorstander van een gefaseerde samenvoeging van de CAOs, omdat de arbeidsvoorwaarden voor de 155.000 werknemers in de thuiszorg en kraamzorg op dit moment achterlopen op de verpleeg- en verzorgingshuizen. In de CAO Thuiszorg is bijvoorbeeld geen structurele eindejaarsuitkering geregeld. De komst van direct één nieuwe CAO zou voor de 210.000 werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuizen een structurele inkomensachteruitgang betekenen.

Nieuw overleg
Binnenkort onderhandelen de werknemersorganisaties verder met de werkgevers. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met LAD/FHZ-juriste Els Dissel, telefoon (030) 282 33 68 of 06 289 00 756 of per e-mail: e.dissel.fhz.@lad.knmg.nl.

Deel: ' LAD/FHZ tegen directe samenvoeging CAO's V&V en Thuiszorg '
Lees ook