LAD

Nieuws

LAD maakt functiebeschrijving cb-arts

Eerder al heeft de LAD, bij de introductie van FWG 3.0 in de intramurale instellingen, twee 'raamfunctiebeschrijvingen' opgesteld voor de functie van verpleeghuisarts en van Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Beide hebben zich in de praktijk bewezen als nuttige richtlijn bij het komen tot een adequate functiebeschrijving en -indeling.

Aanvullingen en suggesties leden gevraagd!
In de CAO Thuiszorg is een zogeheten generieke functiebeschrijving voor de cb-arts (consultatiebureauarts) opgenomen. Deze is, gemeten naar FWG-normen, vrij minimaal. In het veld blijken er op instellingsniveau aanvullende beschrijvingen te bestaan. De LAD zou graag willen beschikken over een aantal van deze aanvullende beschrijvingen. Ook staat de LAD open voor suggesties van de leden over de CAO-functiebeschrijving.
Cb-artsen die aanvullingen of suggesties hebben, worden verzocht deze via het besloten gedeelte door te geven aan de LAD.

(Nog) niet instemmen met functiebeschrijving
Inmiddels is het onderzoek naar de functie van de cb-arts door de FWG-groep voor de sector thuiszorg gestart. De LAD raadt haar leden, die in het kader van het FWG-systeem nu al een functiebeschrijving krijgen voorgelegd, aan hiermee niet in te stemmen! U moet vooraf kennis hebben kunnen nemen van het door CAO-partijen bekrachtigde functiemateriaal. De raamfunctiebeschrijving voor de cb-artsen zal in de loop van dit voorjaar door de LAD beschikbaar worden gesteld.

Zoekwoorden:

Deel: ' LAD maakt functiebeschrijving cb-arts '
Lees ook