LAD

Nieuws

LAD zet in op inkomensverbetering CAO NSPOH 2003

NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) is per 1 januari 2003 ontstaan uit een fusie van NSPH (Netherlands School of Public Health) en NSOH (Netherlands School of Occupational Health). De CAO voor de medewerkers bij deze opleidingsorganisatie loopt tot 1 juni 2003.

Bijdrage LAD
Ruim drie jaar geleden benaderde NSPH de LAD voor hulp bij het opstellen van een ondernemingsarbeidsvoorwaardenregeling. Nog voordat deze gerealiseerd was, gaf NSPH aan dat vanwege de samenvoeging met NSOH, beide organisaties één gezamenlijke CAO wilden. Zodoende sloot de LAD op 24 augustus 2000 voor beide partijen één onderhandelaarsakkoord, de CAO NN.

Salarisverhoging van 3,75%
Nu beide organisaties verder gaan als NSPOH, komt er één CAO voor één organisatie. De huidige CAO heeft een looptijd van maar liefst 25 maanden: van 1 mei 2001 tot 1 juni 2003. Voor de nieuwe CAO zet de LAD in op een looptijd van één jaar. Een langere looptijd is bespreekbaar, maar zal afhankelijk zijn van de in dat geval af te spreken salarisontwikkeling.
De LAD wil voor de werknemers bij NSPOH per 1 juni 2003 een salarisverhoging van 3,75%. Dit is geheel in lijn met het arbeidsvoorwaardenbeleid 2003 van de LAD.
De eindejaarsuitkering dient verder te worden uitgebouwd om op korte termijn te komen tot een volwaardige dertiende maand. Dit moet eveneens doorwerken in pensioenen en uitkeringen, ook voor post-actieven.

Nog meer inzet
Wat betreft uitbreiding van de verlofregelingen wil de LAD de betaalde ouderschapsverlofregeling van de CAO verdubbelen naar 50%. Ook moet de werknemer recht hebben op tien werkdagen bij- en nascholingsverlof, met behoud van salaris. Daarnaast dient de werkgever een scholingsbudget per medewerker beschikbaar te stellen en de kosten voortvloeiend uit accreditatie en (verplichte) (her)registratie in het kader van de wet BIG volledig te vergoeden.
De LAD stelt voor de vergoeding voor het lidmaatschap van een werknemersorganisatie (lees: LAD) te verhogen naar 125 per jaar. Deze vergoeding dient ook te worden uitgebreid naar het lidmaatschap van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.

Deel: ' LAD zet in op inkomensverbetering CAO NSPOH 2003 '
Lees ook