VSB IN CONFLICT MET EUROPESE GEMEENSCHAP

Ladders en trappen als werkplek verboden in de bouw

De VSB, Vereniging van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven ligt overhoop met de Europese Gemeenschap. De aanleiding daartoe is een wetsontwerp (Richtlijn COM 1998 678.def 98/0327 SYN, Richtlijn 92/57/EEG, Richtlijn 89/655/EEG en Richt-lijn 89/39/EEG) betreffende ‘Minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats’. In de richtlijn staat onder andere: “Het gebruik van een ladder als werkplek op hoogte moet worden beperkt tot omstandigheden waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is in verband met de korte gebruiksduur en het geringe risico”.

Op het eerste gezicht niets aan de hand, maar volgens een toelichting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid impliceert dit toch dat deze richtlijn het gebruik van ladders als arbeidsmiddel alleen als toegangsmiddel zal blijven toelaten. Zo is het boren van een gat, het schilderen of wassen van een raam wel een ‘kort-stondige’ bezigheid, maar wanneer je dat als beroep de hele dag -dus structureel- uitoefent dient dit artikel anders te worden gelezen en wordt gebruik als zodanig verboden. En wat te denken van de brandweerman die voor een langere tijd op een ladder staat bij bluswerkzaamheden.

Dit betekent dus ook dat ladders in de bouw, behalve voor het verkrijgen van toegang tot een bouwwerk, verboden zullen gaan worden. De vereniging is zeker geen tegen-stander van het streven naar een veiliger werkplek, integendeel, maar het moet wel een werkbare situatie blijven. De VSB is bang dat een aantal bedrijven deze richtlijn niet zal overleven.

Jaren geleden is Brussel medegedeeld dat Nederland geen heil ziet in een dergelijke richtlijn, die er blijkbaar toch zit aan te komen.

De VSB is reeds in overleg met onder andere de FOSAG en het Bedrijfschap Schildersbedrijf om gezamenlijk met andere belanghebbende partijen hier tegengas aan te gaan geven.

De VSB, Vereniging van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven telt zo’n 55 leden bestaande uit producenten en leveranciers (verkoop/verhuur). Bij elkaar zijn zij goed voor 3.000 arbeidsplaatsen en een omzet van om en nabij de 350 miljoen gulden per jaar.
De vereniging ontplooit verschillende activiteiten, zoals het ontwikkelen van cursussen die opleiden voor het steigerbewijs (steigerbouw – A, steigerbouw – B, voorman steigerbouw).

De VSB heeft een zorgvuldig selectiesysteem voor het lidmaatschap. Aan nieuwe, maar ook aan bestaande leden worden hoge eisen gesteld. Binnen de VSB wordt hard gewerkt aan een waarborgregeling als objectieve garantie van de kwaliteit van haar leden naar de afnemer. Vele leden beschikken over een ISO-kwaliteitsborgingssysteem. Het VCA-certificaat is voor alle VSB-leden verplicht. De steigermontage activiteiten zijn ondergebracht in de werkingssfeer van de Bouw-CAO, met alle bijbehorende garanties van dien. De werknemers van elk VSB lid hebben aantoonbaar de relevante vakopleidingen gevolgd en het materieel voldoet aan alle officieel gestelde eisen en is goedgekeurd conform de officieel gestelde normen en richtlijnen. Elk VSB-lid heeft continu aandacht voor veiligheid en deze gedefinieerd in de bedrijfsdoelstelling.

redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie over het bovenstaande wordt u graag verstrekt door ing. J. van Leeuwen, plv.voorzitter van de VSB, telefonisch bereikbaar via nummer 033 – 245 12 66 en door Frank D.P.M. Lether van Presstige Public Relations, die via nummer 033 – 245 00 70 bereikbaar is.

Zoetermeer, 9 december 1999

Presstige Public Relations
Angeler 2a, 863 BT Nijkerk
T 033 245 00 70
F 033 245 00 71
@ info@presstige.nl

Deel: ' Ladders en trappen als werkplek verboden in de bouw '
Lees ook