Lage rente is voor geïndexeerde pensioenen oplosbaar door inlegfactor


De lage rente is voor geïndexeerde pensioenen oplosbaar door de inlegfactor juist te bepalen

Hillegom, 20150424 -- Door de extreem lage rente is komen de pensioenfondsen in problemen met de dekkingsgraad. Juist bij een geïndexeerd pensioenfonds is het probleem van de dekkingsgraad goed oplosbaar door een toezegging te doen die rente onafhankelijk werkt. Als de jaarlijkse pensioentoezegging juist wordt vastgesteld dan zullen bij een geïndexeerd pensioenfonds praktisch geen problemen ontstaan met de dekkingsgraad en kunnen de pensioenen door de rendementen jaarlijks worden aangepast.

De bestaande problemen worden veroorzaakt door te hoge toezeggingen die niet juist zijn afgefinancierd maar gecompenseerd worden door gewezen deelnemers en gepensioneerden.  Ook heeft de politiek de pensioenpremie verlaagd waarmee indirect gelden worden overgedragen uit het pensioenfonds naar actieve deelnemers en kostenverlaging naar werkgevers toe. De premie afdracht naar het ABP is hiermee verlaagd met omstreeks 2 miljard euro afgedwongen door regeringscoalitiecoalitie met  D66, CU  en SGP ten gunste van de begroting.

Voor het bepalen van de juiste pensioenpremie ga naar: https://www.inlegfactor.nl

Met deze tabel wordt inzichtelijk gemaakt, dat een pensioenpremie van 23 procent over de pensioengrondslag (PG)  met een opbouwpercentage 2,05% een inlegfactor geeft van 11,21 Dezelfde inlegfactor is ook geldig bij 19% premie en 1,70% opbouw.

Bij het wijziging van de pensioenpremie zal ook het opbouwpercentage gewijzigd moeten worden voor alle deelnemers, om elke deelnemer dezelfde inlegrechten te garanderen. De tabel werkt rente onafhankelijk voor een DB pensioensysteem, en is daarom ook goed bruikbaar om geïndexeerde pensioenen generatie bestendig te vergelijken.  Per 1 januari 2015 is de minimale franchise bij middelloon wettelijk vastgesteld op 45*1,875% over bruto AOW uitkering van enkelvoudig gehuwd. Hierdoor wordt de minimale franchise vastgesteld op 45*1,875*9482 =   € 12.642  middelloon. (Eindloon op € 14.304).

De pensioengrondslag (PG) voor de berekening van pensioenpremie en opbouwpercentage = Jaarsalaris - Franchise

Meer info over pensioenen op: Doorsneepremie  -  Pensioen-Index  en een visie over Martin Pikaar m.b.t.  Pensioenmythe

Zie ook de doorsneetabel van DNB die fout is weergegeven op: https://www.pensioen-analyse-doorsneepremie.nl

Twitter @Doorsneepremie


Deel: ' Lage rente is voor geïndexeerde pensioenen oplosbaar door inlegfactor '
Lees ook