NU'91

Persbericht

Utrecht 17 juni 2002

Zwart op wit: lage salarissen voor hoger opgeleide verpleegkundigen

Uniek bestand van Arbeidsinspectie toont grote verschillen in beloning aan

NU91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, heeft het altijd al geroepen: de salarissen voor verpleegkundigen lopen achter bij werknemers in andere sectoren die werken op een vergelijkbaar functieniveau. Om deze stelling te onderbouwen, heeft NU91 het onafhankelijke onderzoeksbureau ECORYS-NEI gevraagd een onderzoek te verrichten naar de inkomenspositie van de beroepsgroep. Het onderzoek verschijnt deze week onder de titel Is loon en zorg? Een vergelijkend onderzoek naar de beloning van verpleegkundigen en verzorgenden. Bij het onderzoek kon ECORYS-NEI gebruik maken van een uniek bestand het AVO-bestand van de Arbeidsinspectie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De meest opvallende uitkomst is dat nu objectief en onomstotelijk wordt vastgesteld dat verpleegkundigen die werken op MBO-niveau en met name op HBO-niveau, naar objectieve maatstaven minder betaald krijgen dan werknemers in andere sectoren.

NU91 acht deze conclusie zo belangrijk, dat het besloten heeft een persconferentie over het rapport te organiseren. Deze zal plaatsvinden woensdag 19 juni 2002 van 15.00 uur tot 17.30 uur in Nieuwspoort, Den Haag.

Tijdens deze persconferentie zal Ria von Bönninghausen, voorzitter van NU91, het eerste exemplaar van het rapport overhandigen aan Agnes Kant, lid van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid namens de Socialistische Partij.

Het overige deel van de middag staat in het teken van toelichting en reacties op het rapport. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ter afsluiting is er ruimte voor informeel napraten.

NU91 is de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundig en verzorgend personeel in Nederland. Haar doel is beroepsinhoudelijke en arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging en emancipatie voor verpleegkundigen.

Naar de Home-Page

Deel: ' Lage salarissen voor hoger opgeleide verpleegkundigen '
Lees ook