Ingezonden persbericht


Lagere afvalstoffenheffing door minder geld weg te gooien

De afvalstoffenheffing in Rotterdam is erg hoog. Het tarief kan omlaag door de inzameling beter te organiseren en het afval anders te verwerken. De VVD Rotterdam dient een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad om dit waar te maken. "Wij willen dat de gemeente voor de afvalinzameling gaat samenwerken met marktpartijen om efficiënter te werken. Daarnaast willen we meer afvalscheiding zodat er minder afval naar de vuilverbranding gaat. Dit zal grote besparingen opleveren", aldus VVD-raadslid Jan-Willem Verheij.

In Rotterdam wordt de inzameling van huisvuil volledig door de Roteb verzorgd. De meeste andere gemeenten werken op een of andere manier met private partijen. De gemeente blijft er altijd verantwoordelijk voor dat het huisvuil wordt opgehaald. De samenwerking met marktpartijen, zoals in bijvoorbeeld Den Haag en Eindhoven, toont aan dat de inzameling goedkoper kan en dat dit ook in een grote stad goed werkt. De Rotterdamse liberalen willen dat Rotterdam deze goede voorbeelden volgt. Op die manier worden de sterke punten van de Roteb gecombineerd met de voordelen die een marktpartij kan behalen. "We willen nadrukkelijk niet de Roteb verkopen of de hele afvalinzameling aanbesteden. Gezien de hoge kosten in Rotterdam, moet wel een flinke besparing haalbaar zijn door samenwerking te zoeken met gespecialiseerde marktpartijen", aldus Verheij

Een tweede manier om kosten te verlagen is door meer herbruikbaar afval apart in te zamelen. Rotterdam scoort slecht op het hergebruik van papier, terwijl plastic helemaal nog niet hergebruikt wordt. Er verdwijnt daardoor onnodig veel afval in de vuilverbrandingsoven. Elke ton verbrand afval kost de gemeente zo'n 100 euro. Als het hergebruikt wordt, is dat meteen een besparing. Apart inzamelen van plastic gaat zelfs geld opleveren. Door het recent afgesloten verpakkingenconvenant zal herbruikbaar plastic de gemeente in de toekomst 430 euro per ton opleveren. Verheij: 'Het apart inzamelen van papier kan beter door op meer plaatsen papierbakken te plaatsen. Maar vooral de aparte inzameling van plastic is belangrijk. Bijna overal in Nederland gebeurt dit al, Rotterdam loopt erg achter. Daarmee gooien we in feite geld weg, dat door de bewoners betaald wordt door een onnodig hoge afvalstoffenheffing. Door nu echt werk te maken van hergebruik verlagen we de lokale lasten, terwijl het milieu er ook nog mee geholpen is. Dat is een kans die Rotterdam niet mag laten liggen.'

Verheij zal het initiatiefvoorstel toelichten tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 maart.

-----

Met vriendelijke groet,

Arjen van der Lugt
Fractiemedewerker VVD

Deel: ' Lagere afvalstoffenheffing door minder geld weg te gooien '


Lees ook