TuinbouwNet


Lagere heffing op bollen voor bloemproductie

De verlaging van de bloembollenheffing van het Productschap Tuinbouw heeft ook gevolgen voor telers van fresia en amaryllis. Zij betalen deze heffing als ze knollen en bollen kopen. De heffing is per 1 juli van dit jaar tijdelijk met 10 procent omlaag gegaan. Over bollen en knollen die vanaf die datum zijn geleverd, betalen bloementelers geen 2,1 maar 1,9 procent.

De verlaging is een deel van de telers ontgaan, zo heeft het productschap ervaren. Kwekers van amaryllis en fresia lezen vaak geen bloembollentijdschriften; hierin is de korting aangekondigd.

De totale bollenheffing bedraagt nu 3,8 procent. De kweker van de bol en de teler van de bloem betalen daar ieder de helft van. De verlaging geldt voorlopig voor één jaar. Wat er daarna met de heffing gebeurt, is nog onderwerp van gesprek tussen de betrokken organisaties.

Overigens kunnen fresia- en amaryllistelers sinds jaar en dag de heffing gedeeltelijk terugvragen bij het productschap. Dit is mogelijk met terugwerkende kracht tot drie jaar na betaling van de bollen en knollen. Het bedrag dat terug wordt gestort, bedraagt 1,25 procent over de waarde van de producten. Vóór 1 juni 1998 was dit 1 procent. Aanvraagformulieren voor teruggave zijn verkrijgbaar bij mevrouw B. Kemeling,

070 - 304 12 45.

Zoekwoorden:

Deel: ' Lagere heffing op bollen voor bloemproductie '
Lees ook