Lancering petitie 'Hond rex is geen voorwerp'


Dora Rodic, familie Gaus en zes dierenorganisaties op de barricaden tegen wanbeleid OM en RVO

DEN HAAG, 20170517 -- Dora Rodic geeft de strijd niet op tegen het onrechtmatig handelen van het OM en de RVO door dieren als een voorwerp te behandelen. Zij is een petitie gestart samen met zes dierenorganisaties; Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Stichting Dierennood, Sophia-Vereeniging, en Martin, Helly en Sacha Gaus, die gericht is aan de Tweede Kamer op Petities.nl: Hond Rex is geen voorwerp! Zie https://hondrexisgeenvoorwerp.petities.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben Dora’s hond Rex behandeld als een voorwerp waardoor Rex spoorloos verdwenen is terwijl hij van de rechter naar huis mocht. Rex is niet het enige slachtoffer van dit wanbeleid: stelselmatig worden honden of andere dieren als voorwerp door de overheid (het OM en de RVO) behandeld, en voortijdig vervreemd (weggedaan) of vernietigd (gedood). Dit beleid is strijdig met de Wet Dieren waarin staat dat een dier een eigen intrinsieke waarde heeft, een levend wezen is met gevoel en bewustzijn, waar rekening mee gehouden dient te worden. De initiatiefnemers van de petitie willen dat dit wanbeleid van de RVO en het OM stopt, een dier is geen voorwerp. Met de petitie hopen zij te bereiken dat de Tweede Kamer ervoor gaat zorgen dat overheidsinstanties als het OM en de RVO de Wet Dieren gaan naleven en er een aparte regeling voor het beslag op levende dieren komt en dat hond Rex teruggegeven wordt aan Dora.

In dit filmpje https://youtu.be/6gqVuqDJ6eI roept Dora Rodic mensen op om de petitie te tekenen.RVO en OM houden zich niet aan wetgeving voor dieren

Inbeslaggenomen dieren worden door de RVO en het OM onterecht onder artikel 117Sv als een voorwerp behandeld. De dieren vallen onder de afdeling inbeslaggenomen goederen  en worden met regelmaat door de RVO en het OM als voorwerp vervreemd (weggedaan) of vernietigd (gedood) nog voordat een rechter een uitspraak heeft kunnen doen. Men staat alleen stil bij de economische vermeende waarde van een dier, maar niet bij de emotionele en de intrinsieke waarde van een dier. Omdat een hond geen ding is, zou daar wel rekening mee gehouden moeten worden en kan er geen prijs aan het leven van een hond worden gehangen. Behalve dat dit behandelen van dieren als voorwerp door de RVO en het OM strijdig is met de Wet Dieren is het ook strijdig met het Burgerlijk Wetboek waarin opgenomen is dat dieren geen zaken zijn (boek 3 artikel 2a BW).

Ook verzaken de RVO en het OM rekening te houden met artikel 1.10 uit het Besluit houders van dieren, onderdeel van de Wet Dieren waarin staat dat een hond alleen gedood mag worden vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. Van niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken is volgens dit artikel sprake indien door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier. Maar honden in de opslag worden zonder dat zij deze kans op training krijgen om hun gedrag te leren corrigeren in opdracht van het OM gedood. Het behandelen van een dier als een voorwerp is niet meer van deze tijd. De stelling van de zeventiende eeuwse filosoof Descartes dat dieren machines zijn, ligt al ver achter ons. De RVO en het OM dienen net als ieder ander de Wet Dieren na te leven en de intrinsieke waarde van dieren te erkennen en daarnaast ook rekening te houden met de grote emotionele waarde die een dier voor een mens kan hebben.


Deel: ' Lancering petitie 'Hond rex is geen voorwerp' '


Lees ook