Lancering Veterans Total Care Institute


Een innovatieve zorginstelling op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg, laat van zich horen

SOESTERBERG, 20080423 -- Op 23 april 2008 heeft het VTCI zich officieel aan haar partners, belanghebbenden en de pers gepresenteerd. In het oude Officiers Casino Soesterberg zijn in een viertal korte inleidingen een toelichting worden gegeven over het ontstaan van de Stichting en over het belang van het VTCI in een tijd die veel van militairen en hun thuisfront vraagt en in 5-15% van de gevallen tot een milde of ernstige vorm van PTSS kan leiden.

Kenmerken:
* Het VTCI is een onafhankelijke Stichting zonder winstoogmerk. Zij richt zich in haar behandeling op veteranen, oorlog- en dienstslachtoffers met de diagnose Post Traumatische Stress Stoornis en biedt in haar behandelprogramma ruimte en mogelijkheden voor de getroffen militair, de partner en / of kinderen.
* Het VTCI werkt als zelfstandige zorginstelling onafhankelijk van het Ministerie van Defensie.
* Het VTCI zal zich over het land verspreid vestigen met een vijftal poliklinieken. De regionale opzet vergemakkelijkt de bereikbaarheid en toegankelijkheid.
* Het VTCI werkt uitsluitend met een poliklinische dagbehandeling en streeft ernaar de clint uiteindelijk weer te laten functioneren in de maatschappij en waar mogelijk de arbeidsmarkt.
* Het VTCI is een aanvulling op het huidig behandelaanbod en streeft ernaar in haar visie en aanpak een voorbeeldfunctie te vervullen en haar kennis en ervaring te delen.
* Om haar kennis en expertise te vergroten en wetenschappelijk te (laten) onderbouwen heeft het VTCI samenwerkingsverbanden met o.a. het National Center for PTSD in Amerika, INTRA te Israel en het Angstencentrum te Belgi.
* Het VTCI zal in de uitvoeringspraktijk onderzoeksruimte bieden aan studenten en promovendi van de afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht o.l.v. Dr.M.J.Enders-Slegers.


Deel: ' Lancering Veterans Total Care Institute '
Lees ook