Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Landbouwbelang wil jongerenraad installeren

LIMBURG - De Limburgse coöperatie Landbouwbelang heeft het voornemen een jongerenraad te installeren. Momenteel is Landbouwbelang bezig met een reorganisatie tot primaire coöperatie. Daarbij wordt het lidmaatschap van de diverse boerenbonden omgezet in een individueel lidmaatschap per agrarisch ondernemer. De vorming van een jongerenraad past bij de veranderingen die de organisatiestructuur ondergaat, meent Landbouwbelang. Met het LAJK worden besprekingen gevoerd over de precieze invulling van de jongerenraad.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Zoekwoorden:

Deel: ' Landbouwbelang wil jongerenraad installeren '
Lees ook