Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Uitnodiging voor de media: OESO conferentie

23 januari 2003 -
Het landbouwcomité van de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) organiseert op 6 en 7 februari een conferentie in het Kurhaus te Scheveningen. Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) zal spreken tijdens de opening. Tv-presentatrice Tineke Verburg is de dagvoorzitter van de conferentie. Er worden zo'n 250 mensen verwacht: gedelegeerden van de OESO-lidstaten, vertegenwoordigers van het internationale bedrijfsleven, internationale wetenschappers en NGO's (non-gouvernementele organisaties). De conferentie heeft als titel 'Changing dimensions of the food economy: Exploring the policy issues'.

De conferentie is bedoeld om te bepalen met welke onderwerpen het landbouwcomité in de toekomst aan de slag moet. Het gaat daarbij om inspelen op de mondiale ontwikkelingen op het gebied van voedsel en voedselproductie, de zogenaamde 'food economy'. De thema's van de conferentie zijn dan ook: de huidige ontwikkelingen in de 'food economy', de machtsverhoudingen in de voedselketen, kansen en bedreigingen van de veranderingen in leefstijl en voedingsgewoonten en transparantie en verantwoordelijkheid van bedrijven, overheid en burgers in de voedselketen.

Ter voorbereiding op de conferentie organiseert LNV een achtergrondgesprek voor geïnteresseerde journalisten over de onderwerpen en de bedoeling van de conferentie. De heer Boonekamp van de OESO zal samen met de heer De Jong van de directie Industrie & Handel van LNV, het achtergrondgesprek voeren.

Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit achtergrondgesprek. Het gesprek zal in het Engels zijn. U dient zich hiervoor op te geven bij Martine de Haan van de afdeling persvoorlichting van LNV, bij voorkeur per email: m.de.haan@dv.agro.nl , +31 703785107. Datum en tijd: vrijdag 31 januari, 10.30 - 11.30
Plaats: het ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag

Voor vragen over de conferentie en het programma kunt u terecht bij: Stephen DiBiasio, +33 45248103, stephen.dibiasio@oecd.org Accreditatie is niet nodig. Wel moet u een geldige perskaart zichtbaar bij u dragen.

De OESO is 1961 opgericht en is de opvolger van de OEES (organisatie voor europese economische samenwerking). De OESO maakt prognoses over de economische groei van de wereldeconomie en de economie van individuele landen. Er zijn dertig landen aangesloten bij de OESO, waaronder Nederland. Voor meer informatie over de OESO kunt u ook kijken op: www.oecd.org

Deel: ' Landbouwcomité OESO organiseert conferentie in Kurhaus Scheveningen '
Lees ook