Amsterdam RAI


LandbouwRAI 99

Date: 17-11-98

Nieuw: alle agrarische innovaties samen in één paviljoen LANDBOUWRAI 99: ONTMOETINGSPLAATS VOOR AGRARISCHE ONDERNEMERS

Agrarische ondernemers doen er goed aan in de derde week van januari Amsterdam RAI te bezoeken. Want daar is van 18 tot en met 23 januari 1999 de 20e LandbouwRAI: een platform waar je je op de hoogte stelt van de aktuele ontwikkelingen en de nieuwste producten in de agrosector, getoond door bijna 300 deelnemers. Een vakjury die in het kader van een uit te reiken noviteitenprijs de inzendingen beoordeelde, spreekt van 'een goede kwaliteit van de ingezonden producten, met opvallend veel praktische innovaties voor de agrarische sector'. De meest in het oog springende innovaties worden tentoongesteld in een overzichtelijk noviteiten-paviljoen op de beursvloer, een primeur op de LandbouwRAI. De prijswinnaars ontvangen van minister Apotheker een Award tijdens de offici'le opening.

300 deelnemers

Deze LandbouwRAI beslaat met een kleine 300 exposanten ruim 21.000 vierkante meter, ofwel zes tentoonstellingshallen. Projectmanager Van der Molen van Amsterdam RAI: ÒDat is weliswaar een grote, toongevende expositie, maar aanzienlijk minder groot dan de afgelopen edities van de LandbouwRAI, waar in tegenstelling tot nu de grote importeurs en dealers van trekkers en werktuigen ruimschoots vertegenwoordigd waren. Dit jaar ontbreken deze bedrijven, die traditiegetrouw garant staan voor grote stands. Overigens heeft de Federatie Agrotechniek waarin deze bedrijven als Vimpoltu-lid vertegenwoordigd zijn aangegeven dat ze vanaf de volgende LandbouwRAI in het jaar 2000 weer present zullen zijn, maar dit jaar zijn ze er helaas niet. In navolging van hen hebben ook de Vemi-leden hun deelname geannuleerd, dat zijn de aanbieders van melkinstallaties. Dat is dus de reden voor een LandbouwRAI die qua oppervlakte kleiner is, maar die wat aanbod betreft overigens niet minder interessant zal zijn. De LandbouwRAI is en blijft hét oriëntatiepunt voor de agrarische ondernemer die op zoek is naar het meest actuele aanbod op het gebied van onder andere productverbetering, automatisering en kostenbeheersing. Kortom voor iedereen die op zoek is naar mogelijkheden voor een efficiënte en optimale bedrijfsvoering op agrarisch gebied.

Hoog innovatiegehalte onder inzendingen noviteitenprijs

De meest opvallende noviteiten die door bedrijven worden getoond op de LandbouwRAI, worden extra in de schijnwerpers gezet. Een deskundige jury kent namelijk voor de derde keer in vier categorieën de RAI/Boerderij Agro Award toe, een prestigieuze prijs voor de meest in het oog springende noviteiten.
Van der Molen: "We hebben van de jury vernomen dat de inzendingen dit jaar een hoog innovatiegehalte hebben. Daar zijn we erg verheugd over, want als een vakjury dat zegt, dan is dat een zeer gunstig teken voor de kwaliteit van de tentoongestelde produkten. Een reden temeer voor een agrarische onder-nemer om een bezoek aan de LandbouwRAI te brengen. Want dan ben je in een keer op de hoogte van de meeste aktuele ontwikkelingen en de nieuwste producten en diensten. Om dat nog makkelijker te maken hebben we dit jaar voor het eerst gekozen voor een noviteitenplein, waar alle genomineerde innovaties overzichtelijk en centraal zijn opgesteld."

Genomineerden RAI/Boerderij Agro Award 99

De jury heeft uit de ruim 150 inzendingen elf noviteiten gekozen die genomineerd zijn voor de RAI/Boerderij Agro Award.
In de categorie 'akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt' zijn vijf genomineerde producten: een spuitmachine van de firma Agrifac, een ploegsnede verkleiner van Cappon, een Klepp-trekkerstoel van de firma EBLO, een Kress vingerweeder van de firma Frato en een gewasgeleide schoffelmachine van Zinger. In de categorie 'weidebouw' zijn genomineerd de firma Eijkelkamp met een bemonsteringsautomaat en de firma Schuitemaker met een transporttank-wagen. Genomineerd in de categorie 'rundveebedrijfsuitrusting' is de Wylie gelede kuilhapper van Derksen Landbouw BV en de uitmestrobot van JOZ-Tech. In de categorie 'boom-, sier- en fruitteelt' tot slot zijn de rotormaaier van Herder en de snarensorteermachine van de firma Schouten.

Apotheker opent LandbouwRAI 99

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer H. Apotheker, zal de 20e LandbouwRAI officieel openen. Tijdens deze openingsbijeenkomst op maandag 18 januari aanstaande wordt tevens bekendgemaakt wie van de bovenstaande genomineerden een Award ontvangen en welke producten een eervolle vermelding verdienen.

Omlijstende activiteiten

Tijdens de LandbouwRAI is er een expositie van een groot aantal klassieke werktuigen en trekkers. Verder gaat een aantal deelnemende bedrijven hun tentoongestelde producten en diensten demonstreren. Zo wordt er bijvoorbeeld een nieuwe melkrobot getoond die in werking is, met levend vee, dus koeien op de beursvloer. Dit is nieuw voor de LandbouwRAI. Tot slot bekijkt Elsevier Bedrijfsinformatie de mogelijkheden om tijdens de Landbouw RAI agrarisch Nederland te vermaken met een spectaculair evenement in de Amstelhal. Gedacht wordt aan een westernshow met diverse western activiteiten en entertainment.

Expositieprogramma

De LandbouwRAI 99, in het buitenland bekend onder de naam Holland Agro Exhibition, biedt een breed overzicht van machines en toebehoren voor land- en akkerbouwmatige tuinbouw, voor onder andere grondbewerking, bemesting, zaaien, poten en planten, gewasbescherming, oogsten, vernieuwing en onderhoud grasland, melkwinning, huisvesting, snoeien, opslag en marktgereed maken zoals verpakkingen. Niet alleen producten en diensten op het gebied van akkerbouw, vollegrondstuinbouw, weidebouw en boom- en sierteelt worden getoond, maar ook producten en diensten ten behoeve van fruitteelt, bosbouw en landschapsbeheer.

Openingstijden en toegangsprijzen

LandbouwRAI 99 wordt georganiseerd door Amsterdam RAI, onder auspiciën van de 'Federatie Agrotechniek'. De LandbouwRAI wordt gehouden van maandag 18 tot en met zaterdag 23 januari 1999 in de RAI in Amsterdam. Van dinsdag tot en met vrijdag is de beurs open van 9 tot 17 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur. Maandag 18 januari is een dag voor dealers, loonwerkers, speciaal geonteresseerden en vertegenwoordigers van de pers, van 10 tot 18 uur.
De toegangsprijs is op maandag fl. 50,- en op de overige dagen fl. 30,-. Een tweedaagse toegangskaart (geldig van dinsdag t/m zaterdag) is fl. 50,-. Op vertoon van een uitnodigingskaart is de toegang overigens gratis. Omhoog

Deel: ' Landbouwrai 99 Ontmoetingsplaats agrarische ondernemers '
Lees ook