Amsterdam RAI


LandbouwRAI 99

Date: 17-11-98

FEITEN & CIJFERS

Organisatie: Amsterdam RAI onder auspiciën van de Federatie Agrotechniek.

Expositieprogramma:De Landbouw RAI 99 biedt een breed overzicht van machines en toebehoren voor land- en akkerbouwmatige tuinbouw, voor o.a. grondbewerking, bemesting, zaaien, poten en planten, gewasbescherming, oogsten, vernieuwing en onderhoud grasland, melkwinning, huisvesting, snoeien, opslag en markgereed maken zoals verpakkingen. Niet alleen producten en diensten op het gebied van akkerbouw, vollegrondstuinbouw, weidebouw en boom- en sierteelt worden getoond, maar ook producten en diensten ten behoeve van fruitteelt, bosbouw en landschapsbeheer.

Tentoonstellingsdagen:Maandag 18 januari tot en met zaterdag 23 januari 1999.

Pers- en Vakhandeldag: Maandag 18 januari van 10.00 tot 18.00 uur is de LandbouwRAI 99 speciaal geopend voor dealers, loonwerkers, speciaal geïteresseerden en vertegenwoordigers van de pers.

Openingstijden:

Maandag 18 januari van 10.00 tot 18.00 uur.

Dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 januari is de beurs open van 9.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 23 januari van 9.00 tot 16.00 uur.

Locatie: Holland-, Randstad- en Deltahal (in het Hollandcomplex) en Europa-, Zuid- en Westhal (in het Europacomplex) van het Amsterdam RAI Tentoonstellingscomplex.

Oppervlakte: ± 21.000 nettto m2 (per 13 - 11 - '98)

Aantal exposanten: bijna 300 (per 13 - 11 - '98)

Toegangsprijzen: Op vertoon van een uitnodigingskaart is de toegang tot de beurs gratis. Zonder uitnodiging is de toegangsprijs fl. 30,-- per persoon; een tweedaagse toegangskaart (geldig van dinsdag t/m zaterdag) is fl. 50,--; voor maandag 18 januari (dealer- en vakdag) geldt een speciale prijs van fl. 50,-- per persoon.
Omhoog

Deel: ' LandbouwRAI 99 '
Lees ook