Keywords: standaardbedrijfseenheid (sbe); land- en tuinbouwproducten; sbe-normen; bedrijfstypering; land- en tuinbouw; bruto-standaardsaldo (bss); Nederlandse grootte-eenheid (nge); bedrijfsomvang; nge 1994; sbe 1997; PR 63-94; Berekening en toepassing van de Nederlandse grootte-eenheden en standaardbedrijfseenheden; Lijst nge en sbe 1994; meitelling; Veestapel; Tuinbouw open grond; Paddestoelenteelt; Bollenbroei en witloftrek; Tuinbouw onder glas; Akkerbouw;

Landbouw bij Randstad

De studie omvat een verkenning van de toekomstperspectieven van de grondgebonden landbouw (rundveehouderij, akkerbouw) bij de Randstad en een analyse van de economische perspectieven voor nieuwe producten en diensten door boeren (verbreding/verdieping). De landbouwverkenning is een 'statische analyse' over hoe veranderend EU-beleid voor de huidige bedrijven doorwerkt in de inkomensvorming, gevolgd door een 'dynamische analyse' over de mate waarin ontwikkelingen in agrarische structuur en productiviteit het inkomensgat kunnen opvullen dat is ontstaan door veranderend EU-beleid. Een marktverkenning voor nieuwe producten en diensten van boeren en boerinnen vormde het zwaartepunt van het andere deel van de studie. De studie geeft echter ook een overzicht van de actuele aanwezigheid en economische betekenis van uiteenlopende vormen van verbreding en verdieping. De confrontatie tussen beide verkenningen betrof de vragen: - Kan verbreding/verdieping de inkomensdaling uit sectorale ontwikkelingen comp enseren; - Is grondgebonden landbouw met of zonder verbreding/verdieping, bij de Randsta d in economisch opzicht duurzaam?

Rapport 4.99.21

Integraal rapport

© LEI, oktober 1999

Deel: ' Landbouwverkenning bij Randstad '
Lees ook