Provincie Drenthe

Landelijk afvalbeheerplan (LAP)Per 3 maart 2003 is het LAP in werking getreden. Het LAP is een samenvoeging van het beleid dat voorheen was neergelegd in het Tienjarenprogramma afval (TJP.A) en het Meerjarenplan verwijdering gevaarlijke afvalstoffen (MJP-GA), aangevuld met een aantal niet in deze twee plannen voorkomende afvalstoffen. Vanaf deze datum zal dit plan gelden als toetsingskader voor de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer waar afvalaspecten aan de orde zijn. In de vergadering van 18 december 2002 hebben provinciale staten besloten de verbondenheid met het TJP.A en het MJP.GA II te verbreken op het moment dat het LAP in werking treedt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.M. de Graaf, telefoonnummer (0592) 365838 of mevrouw N.Y. Del Grosso, telefoonnummer (0592) 365591.

Zoekwoorden:

Deel: ' Landelijk afvalbeheerplan (LAP) in Drenthe '
Lees ook