SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

Derde Landelijk Congres Vrouwenstudies Multiculturalisme en feminisme

Op 5 oktober 2001 organiseert SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen in samenwerking met de Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies, het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies en het Tijdschrift voor Genderstudies voor de derde keer een landelijk congres op het gebied van vrouwen/genderstudies, in Amsterdam.

Het congres beoogt een breed overzicht te geven van wat er momenteel binnen vrouwen/genderstudies speelt. Daartoe roepen we onderzoekers en gevorderde studenten op een paperopzet in te sturen. Er is ruimte voor verschillende themas, maar het accent zal liggen op de verhouding tussen multiculturalisme en feminisme.

Themas van de sessies zijn onder meer:
onderwijs, (bio)-technologie, gezondheidszorg, religie, Nederlands koloniaal verleden, gemengde relaties, oorlog, armoede, vluchtelingen en (illegale) migranten, migrantenliteratuur, postkoloniale theorievorming.
Hiernaast is ruimte voor papersessies over andere themas en voor een aantal rondetafeldiscussies.
Iedereen die plannen of ideeën heeft, ook op terreinen die nog niet zijn genoemd, wordt van harte uitgenodigd zich te melden. De opzet voor een paper (max. 250 woorden) en suggesties voor rondetafeldiscussies graag voor 1 maart 2001 sturen naar:

SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen
t.a.v. Carolien Bouw
Plantage Muidergracht 4
1018 TV Amsterdam
tel. 020 5270638
fax 020 6229430
e-mail: gendercongres@siswo.uva.nl

Deel: ' Landelijk congres vrouwenstudies multiculturalisme '
Lees ook