expostbus51


STUURGR EXP VOLKSHUISVESTING

Do 25 maart: congres Herontwikkeling naoorlogse w

Rotterdam, woensdag 24 maart 1999

Donderdag 25 maart aanstaande:
landelijk SEV-congres Herontwikkeling naoorlogse wijken

Toen ze gebouwd werden stonden de aspirant bewoners er voor in de rij. De woningen in de vroeg naoorlogse wijken voorzagen in een schreeuwende behoefte. Na vijftig jaar is de behoefte gewijzigd en het aanbod verruimd en concurrerend ten opzichte van deze doorgaans monotone woonwijken met eenzijdige bevolkingsopbouw. Toch hebben de naoorlogse wijken veel kwaliteiten die ook nu nog hoog gewaardeerd worden. Een ruime stedenbouwkundige opzet, vaak veel groen, goedkope woonruimte met architectonische waarde en de nabijheid van het stadscentrum. Het is misschien wel de belangrijkste opgave in de volkshuisvesting om de potentie van deze woonwijken weer tot ontwikkeling te brengen. Een groot deel van de woningvoorraad sluit dan aan op de huidige en toekomstige wensen en behoeften van de woonconsument.
De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) experimenteerde een aantal jaren in de praktijk met verschillende wijzen van aanpak. Tijdens het landelijke congres "Herontwikkeling naoorlogse wijken" in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht presenteren we de resultaten en wisselen we ervaringen en gedachten uit met professionals op het gebied van volkshuisvesting en stedenbouw.

De herontwikkeling van naoorlogse wijken vraagt meer dan het simpelweg slopen van verouderde woningen, en er nieuwe voor in de plaats te zetten die wel aan hedendaagse eisen voldoen. Nieuwe kennis en een nieuwe aanpak zijn noodzakelijk om de positieve aspecten van deze wijken te behouden en de slechte ten goede te keren. Een integrale, gebiedsgerichte benadering werpt daarbij de meeste vruchten af en samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn is daarbij essentieel. Uit de SEV-experimenten blijkt dat dit in praktijk echter gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Alleen al het op één lijn brengen van de partijen die betrokken zijn bij de fysieke ingrepen in een wijk kost de nodige tijd en energie. En dan praten we nog niet eens over het verbeteren van het sociale of economische klimaat in een wijk.
Tijdens het congres proberen we tijdens het plenaire ochtendgedeelte antwoorden te vinden op vragen waar elke partij binnen de herontwikkeling tegenaan loopt. Wie moet de regie hebben bij grote herontwikkelingprojecten? De gemeente? De corporatie? En wat is dan de rol van de andere partijen zoals bewonersgroeperingen?

De praktische kant van de aanpak van naoorlogse wijken komt tijdens het middaggedeelte van het congres aan bod. In parallelsessies worden technieken besproken om bestaande woningen te vergroten of woningen toe te voegen. "Optoppen", "samenvoegen" en "uitplinten" bieden een goed alternatief voor het rigoureus slopen van hele straten of gebouwen. De aldus gecreëerde woningen, die vaak van een ander type zijn dan al in de wijk voorkomt, trekken andere typen huishoudens aan. En dat komt de diversiteit in de wijk ten goede.

Tijdens de gehele dag is er een informatiemarkt waar de praktische resultaten van een groot aantal herontwikkelingsprojecten gepresenteerd en toegelicht worden. Tekeningen, maquettes en ander documentatiemateriaal brengen in beeld welke resultaten in de praktijk al zijn bereikt.

Deel: ' Landelijk SEV-congres Herontwikkeling naoorlogse wijken '
Lees ook