ST. NATIONALE BOOMFEESTDAG

Landelijke actie van en met Asielzoekerkinderen op Boomfeestdag

KOP:
Op woensdag 26 maart aanstaande wordt voor de 47-ste maal de Nationale BoomFEESTdag gevierd in ons land. Dit jaar is het thema 'Bomen in de Kunst' en in elke Provincie doen kinderen van de Asielzoekercentra (AZC) hieraan mee: per Provincie werken ze op dit moment op vele AZC's gezamenlijk aan Provinciaal Boomkunstwerk. Het kunstwerk staat symbool voor aandacht voor de natuur in de hele wereld én is een cadeau van asielzoekers voor de Provinciale bevolking als dank. De bedoeling is dat dit Natuurkunstwerk een prominente plek krijgt ieder Provinciehuis. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil hiermee een positief beeld geven van asielzoekers, in de hoop dat een leefbare leefomgeving ontstaat voor asielzoekers en de samenleving.

INHOUD:
De Nationale Viering van de Boomfeestdag wordt gehouden in de Provincie Groningen, in De Marne. In deze gemeente is het AZC-Ulrum gevestigd. Dit centrum speelt een belangrijke rol in het Boomfeest-programma: kinderen van 10 AZC's in de Provincie Groningen werken vanuit het Boomfeestthema gezamenlijk aan een Natuurkunstwerk, dat op de Boomfeestdag wordt aangeboden aan de Commissaris van de Koningin J. Alders.

Dit gegeven is landelijk aangepakt. In iedere Provincie staat er namelijk één gemeente centraal op de Nationale Boomfeestdag: de gemeente waar de Accentviering van de Boomfeestdag gehouden wordt en waarbij (meestal) de Commissaris van de Koningin of een Gedeputeerde aanwezig is. In deze Accentgemeenten wordt ook (zoals in Groningen) op de Boomfeestdag van 26 maart een Natuurkunstwerk aangeboden door Asielzoeker-kinderen uit de desbetreffende Provincie.

het Boomkunstwerk:
Staatsbosbeheer biedt namens De Stichting Nationale Boomfeestdag aan iedere Provincie een Populierestam aan van 2,50 m hoog en 40 cm. doorsnede. Deze stam wordt in een aantal schijven gezaagd en deze schijven worden door de kinderen van de Provinciale AZC's op eigen, karakteristieke wijze bewerkt tot het Natuurkunstwerk: lapjes stof, verf, houtsnijwerk, alles wordt gebruikt. Vervolgens komen per AZC een aantal kinderen naar de Accentviering van de Boomfeestdag die 'hun' schijven op elkaar stapelen tot het Natuurkunstwerk. Gezamenlijk bieden ze het aan aan de CdK of een Gedeputeerde en planten vervolgens met kinderen uit die gemeente hun eigen boom.

Zoekwoorden:

Deel: ' Landelijke actie van en met Asielzoekerkinderen op Boomfeestdag '
Lees ook