Gehandicaptenraad

Landelijke actiedag op 27 september rond het lokale armoedebeleid

Er is in Nederland sprake van een steeds groter wordende kloof tussen 'rijk' en 'arm'. Onder de groep mensen die aan de 'arme kant' van de samenleving staan, behoren ook ongeveer 430.000 mensen met een functiebeperking. Betaalde arbeid is voor velen van hen geen optie en zij zijn aangewezen op een overheid die zorg wil dragen voor haar burgers.

De overheid heeft door bezuinigingen op de uitkeringen en op de welzijnssector een grote rol gespeeld bij het ontstaan van de kloof tussen 'arm' en 'rijk' in Nederland. De Gehandicaptenraad vindt het onacceptabel dat er in Nederland mensen zijn die jarenlang in armoede moeten leven, zonder dat daar aandacht voor is en zonder dat daar verandering in wordt gebracht.

Gelukkig staat 'armoede' sinds kort op de politieke agenda. Verschillende belangenorganisaties, waaronder de Gehandicaptenraad, hebben hun krachten gebundeld in 'Sjakuus. Onder de noemer 'Aanpak 99' worden allerlei activiteiten opgezet. In 1999 is de verbetering van het lokale armoedebeleid de inzet. Gemeenten hebben immers sinds kort meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan het lokale armoedebeleid.

De afgelopen jaren is er een intensief maatschappelijk debat gevoerd over de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Op 27 september 1999 wordt een grote landelijke actiedag gehouden van Aanpak 99. Eind april is daarvoor het startschot gegeven op vier druk bezochtebijeenkomsten. Op veel plaatsen zijn momenteel lokale en provinciale groepen aan de slag om die landelijke actiedag voor te bereiden.

met deze gezamenlijke actie onderstreept de anti-armoedebeweging in Nederland haar bereidheid om naast het fundamentele debat ook concrete bijdragen te blijven leveren aan een verbetering van het lokale sociale beleid.

Lokale gehandicaptenplatforms worden uitgenodigd om concrete verbeterpunten rond het lokale armoedebeleid door te geven aan Sjakuus (telefoon 030 - 231 48 19) of aan de regionale organisaties die in het kader van Aanpak 99 actief zijn.

Aanbevolen literatuur:

"De vluchtheuvel benut"; aandacht voor mensen met een functiebeperking in lokaal armoedebeleid. Gehandicaptenraad, juni 1999.

Deel: ' Landelijke actiedag rond lokaal armoedebeleid '
Lees ook