Landelijke belactie voor betere aanpak kindermishandeling op scholen


“Elke school kan nú iets doen tegen kindermishandeling”

DRIEBERGEN, 20130419 -- The Next Page, een sociale onderneming die zich zonder winstoogmerk inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, is gestart met een grote landelijke belactie naar het primair en speciaal onderwijs. Doel is alle basisscholen te bereiken en zo te helpen kindermishandeling beter aan te pakken onder het motto: “Elke school kan nu iets doen tegen kindermishandeling.” Ambitie is om ruim 8.000 scholen te bellen en hen te informeren over het grote belang van scholing bij het signaleren van kindermishandelingen.

Onderwijssector loopt achter
Aanleiding voor de landelijke belactie is de invoering van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 juli 2013. Deze verplicht organisaties als onder andere huisartsen, kinderopvang en scholen te handelen volgens een meldcode als ze denken dat een kind mishandeld wordt. Onderzoek van bureau Veldkamp (eind 2012) toont aan dat de onderwijssector achterblijft bij de implementatie van de Wet Meldcode  ten opzichte van andere sectoren als de gezondheidszorg of de kinderopvang. Slechts 37% van de scholen heeft een meldcode en slechts 11% van de leraren heeft een cursus gevolgd.

Staatssecretaris enthousiast
Staatssecretaris Martin van Rijn is enthousiast over de inspanningen van The Next Page om alle basisscholen te bellen. Van Rijn: “Elk kind dat slachtoffer wordt van kindermishandeling is er één teveel. We moeten doen wat we kunnen om het te voorkomen, zo vroeg mogelijk te signaleren en zo snel mogelijk te stoppen. De meldcode – vanaf 1 juli wettelijk verplicht – is een belangrijke stap in de aanpak van kindermishandeling. Daarmee hebben leraren een heel concreet stappenplan in handen dat hen helpt om snel de goede acties te ondernemen als zij vermoeden dat een leerling is mishandeld. Elke leraar kan nu heel concreet bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling.”

‘Blauwe plekkenmeter’
Tijdens de belactie worden de scholen geïnformeerd over zowel de Wet Meldcode als over de scholingsmogelijkheden die The Next Page biedt op dit terrein. Marielle Dekker, algemeen directeur van de Augeo Foundation en initiatiefnemer van The Next Page: “Wij zijn de e-academy op het gebied van trainingen over de aanpak van kindermishandeling. Met onze online trainingen leren de leraren alles wat ze moeten weten over het signaleren van en het omgaan met kindermishandeling. Van ‘kun je aan een blauwe plek kindermishandeling herkennen?’ tot ‘hoe ga je dan met ouders in gesprek als je je zorgen maakt over een kind?’.  Uit onderzoek naar het effect van onze cursussen weten we dat deze in korte tijd veel opleveren: beroepskrachten volgen  de procedures beter, stellen meer en betere vragen aan ouders en kinderen bij opvoedzorgen en melden kindermishandeling beter bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.”

Drieledige aanpak om onderwijs te helpen
The Next Page helpt het primair en speciaal onderwijs op drie verschillende manier om meldcodeproof te worden.

  1. Ze hebben een speciale site ontwikkeld voor het noderwijs: www.onderwijsenkindermishandeling.nl
  2. Ze hebben in nauwe samenwerking met beroepsgroepen en brancheorganisaties als de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) een online digitaal cursusaanbod ontwikkeld voor intern begeleiders, schoolleiders en leerkrachten
  3. En ze brengt onderwijsedities uit van het online Tijdschrift Kindermishandeling waarop onderwijsprofessionals zich gratis kunnen abonneren.

Scholen kunnen door ondersteuning van initiatiefnemer Augeo Foundation tijdelijk met korting van dit aanbod gebruik maken.

Over The Next Page
The Next Page is een e-academy waar professionals middels e-learning beroepsgerichte cursussen en e-colleges kunnen volgen over het signaleren, handelen en communiceren bij kindermishandeling en huiselijk geweld. De online cursussen zijn zonder winstoogmerk ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, betreffende beroepsgroepen, brancheorganisaties, experts en kennisinstituten. The Next Page en Tijdschrift Kindermishandeling zijn  initiatieven van de Augeo Foundation. Aanmelden voor een gratis abonnement op Tijdschrift Kindermishandeling kan via www.tkmnieuws.nl.
Deel: ' Landelijke belactie voor betere aanpak kindermishandeling op scholen '
Lees ook