Trimbos Instituut

Nieuwsflits

8|01 Nummer 8, 31 augustus 2001

Landelijke bijeenkomst voor kenniscentra

Op 19 september organiseren GGZ Nederland en het Trimbos-instituut 's middags een eerste landelijke bijeenkomst voor (initiatieven tot) kenniscentra in de GGZ. De nadruk ligt daarbij op (initiatieven tot) landelijke kenniscentra. GGZ Nederland en het Trimbos-instituut zijn inmiddels bezig landelijke afspraken te maken over het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisoverdracht in de GGZ. In dit kader past het idee om de landelijk bekende initiatieven tot kenniscentra bij elkaar te halen. Met als belangrijkste doelstellingen: informatie-uitwisseling, plaatsbepaling kenniscentra, kennisoverdracht en het maken van afspraken over periodiek contact en samenwerking. Tijdens deze eerste bijeenkomst komen aan de orde: de landelijke stand van zaken, de plaats van kenniscentra binnen de bredere kennisinfrastructuur, criteria voor kenniscentra. In het kader van de voorbereiding voor deze bijeenkomst voert het Trimbos-instituut op het moment een korte inventarisatie van initiatieven tot kenniscentra uit. De resultaten hiervan zullen te zijner tijd verspreid worden.

* Henk Verburg (030) 297 11 00

Zoekwoorden:

Deel: ' Landelijke bijeenkomst voor kenniscentra '
Lees ook