Openbaar Ministerie

Landelijke campagne hoe te handelen bij geweld op straat
---

Doel van de campagne is het doorbreken van de cultuur van afzijdigheid en het gevoel van machteloosheid. Het publiek wordt onder meer gewezen op de noodzaak om 1-1-2 te bellen, kenmerken van de dader te onthouden en het slachtoffer niet alleen te laten. De campagne 'weet wat je te doen staat als het om geweld gaat', is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Meld Geweld te Rotterdam en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.
In de afgelopen jaren is de maatschappij geconfronteerd met een toenemende agressiviteit en geweldsincidenten van verschillende omvang en ernst. Uit een eerder gehouden onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat er jaarlijks circa 25.000 geweldsincidenten plaatsvinden in de openbare ruimte waarbij dader en slachtoffer onbekenden van elkaar zijn. De meeste incidenten komen voor in woonwijken, het verkeer en in uitgaansgebieden. Bij de meeste incidenten gaat het om jongeren. Bijna tweederde van de daders is jonger dan 25 jaar net als meer dan de helft van de slachtoffers.

De publieke opinie geeft duidelijk aan dat zinloos geweld door de maatschappij wordt afgekeurd en bestreden moet worden. Tegelijkertijd blijkt dat veel burgers niet weten hoe zij moeten handelen als zij met een geweldsincident worden geconfronteerd. Voorkomen moet worden dat omstanders actief betrokken worden bij een incident, maar een te passieve houding leidt tot een cultuur van afzijdigheid en gevoelens van onveiligheid.
In de campagne wordt praktische informatie geboden over welke stappen men kan ondernemen zonder zichzelf in gevaar te brengen, zoals het alarmeren van de politie en het helpen van het slachtoffer. Daarnaast worden tips gegeven voor het onthouden van een goed signalement van de dader.
De campagne richt zich op het algemeen publiek van dertien jaar en ouder. Regionale en lokale organisaties en overheden zijn geïnformeerd om lopende initiatieven te ondersteunen. De postbus 51 campagne bevat commercials voor televisie, radio en bioscoop, advertenties, posters (voor abri's), een informatiefolder, een internetsite (www.postbus51.nl), freecards en vanaf eind augustus beschikbaar een lesbrief voor scholen.

De landelijke campagne is gebaseerd op de succesvolle campagne in de regio Rotterdam-Rijnmond van de stichting Meld Geweld en een vervolg op de landelijke campagne van 2001. De campagne loopt van 15 juli tot 31 augustus van dit jaar.

Deel: ' Landelijke campagne hoe te handelen bij geweld op straat '
Lees ook