Ingezonden persbericht

Persbericht

Nederland Bekent Kleur bezorgd voor Le Pen-effect tijdens Tweede Kamerverkiezingen 15 mei.

Landelijke demonstratie 'Geef racisme geen stem!' op 11 mei, Rotterdam

De electorale aardbeving in Frankrijk bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen is alarmerend voor Nederland. Dat een uitgesproken racistische partij als het Front National op 5 mei mag meedingen naar het hoogste ambt is uitermate schokkend.
Maar Frankrijk is niet het eerste land waar het gevaar van uiterst-rechts reëel is. Ook in België, Oostenrijk, Italië, Denemarken, Zwitserland doet zich hetzelfde verschijnsel voor.

Zal Nederland worden ontzien op 15 mei?
Nederland Bekent Kleur vreest dat met de opkomst van Pim Fortuyn deze Europese trend zich voortzet. Hoewel Fortuyn niet in hetzelfde rijtje past als Le Pen, Dewinter en Co, bespeelt ook hij op populistische wijze allerlei onderbuikgevoelens. Door het wij-zij denken worden de onderlinge verhoudingen in Nederland op scherp gezet en de tweedeling in de samenleving bevordert. De trend lijkt te zijn om migranten en vluchtelingen steeds meer als zondebokken van allerlei maatschappelijke problemen te gaan beschouwen.
Een groot gevaar schuilt er in dat deze ideeën worden overgenomen door de andere partijen en beleid worden. Luidt het spreekwoord echter niet: het origineel is beter dan de kopie? In plaats van mee naar rechts op te schuiven zouden de andere partijen juist positieve alternatieven moeten aandragen voor de reële onvrede die er onder delen van de bevolking heerst.

Nederland Bekent Kleur blijft niet bij de pakken neer zitten en organiseert samen met talrijke andere organisaties en partijen een landelijke demonstratie 'Geef racisme geen stem' op 11 mei in Rotterdam. Nederland Bekent Kleur meent dat het nu tijd is om een stem te laten horen en roept alle mensen met hart voor de multiculturele samenleving op naar Rotterdam te komen.

Meer info: Nederland Bekent Kleur 020/689 75 55 /
{ HYPERLINK mailto:nbk@xs4all.nl }nbk@xs4all.nl /
{ HYPERLINK https://www.nederlandbekentkleur.nl }www.nederlandbekentkleur.nl In Bijlage: Platformtekst en lijst van ondertekenaars voor de demonstratie van 11 mei


* This message contains the file 'platformtekst.doc', which has been
* uuencoded. If you are using Pegasus Mail, then you can use
* the browser's eXtract function to lift the original contents
* out to a file, otherwise you will have to extract the message
* and uudecode it manually.


* This message contains the file 'ondertekenende clubs.doc', which has been
* uuencoded. If you are using Pegasus Mail, then you can use
* the browser's eXtract function to lift the original contents
* out to a file, otherwise you will have to extract the message
* and uudecode it manually.

Deel: ' Landelijke demonstratie 'Geef racisme geen stem' in Rotterdam '
Lees ook