Ingezonden persbericht

Persbericht
Amsterdam, 10 april 2002

Burgemeester Deetman breekt woord; uitzetting asielzoekers in plaats van goede zorg

Burgemeester Deetman van Den Haag heeft zich niet aan zijn belofte gehouden uitgeprocedeerde asielzoekers opvang te verlenen. Deetman deed deze belofte aan Nederland Bekent Kleur, een landelijke anti-racisme-organisatie die zich inzet op het terrein van asielbeleid en illegalen. Nederland Bekent Kleur heeft op 4 oktober vorig jaar aan Deetman, die tevens voorzitter is van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, 7.000 kaarten met handtekeningen aangeboden in het kader van de actie 'Vluchtelingen welkom'. Met deze actie pleitte Nederland Bekent Kleur voor fatsoenlijke opvang voor vluchtelingen.

Gezinnen op straat
Door het beleid van staatssecretaris van Justitie Kalsbeek zijn veel mensen, soms zelfs hele gezinnen, op straat komen te staan. Deetman beloofde in oktober bij de gemeenten op uitvoering van hun zorgplicht aan te dringen. Hij zei in een speech: 'Gemeenten blijven zich inzetten om de rijksoverheid ervan te overtuigen dat het vreemdelingenbeleid een rijkstaak is. Het geeft geen pas, de uitwassen en rafelranden van het vreemdelingenbeleid op het bordje van gemeenten te leggen.' Deetman heeft dinsdag de uitgeprocedeerde asielzoekers die sinds vrijdag in het stadhuis zitten, verteld dat ze het gebouw moeten verlaten. Ook heeft hij gezegd dat ze van de gemeente geen steun hoeven te verwachten. De burgemeester zei dat hij de daad bij het woord zal voegen als de asielzoekers het stadhuis niet verlaten.

Verharding tegen vreemdelingen
Nederland Bekent Kleur is verbaasd over de gang van zaken. De organisatie meent dat allen die in Nederland verblijven goede opvang moeten krijgen. Zij ziet een duidelijke verharding richting vluchtelingen en migranten. Op 11 mei 2002 organiseert Nederland Bekent Kleur daarom in Rotterdam een grote, landelijke demonstratie tegen racisme en vreemdelingenhaat onder het motto: 'Geef racisme geen stem!'

Deel: ' Landelijke demonstratie tegen racisme en vreemdelingenhaat '
Lees ook