Humanistisch Verbond

Landelijke demonstratie op 11 mei
Rotterdam, Stadhuisplein, 14.00 uur
Geef racisme geen stem!

De tijd van aarzelen is voorbij
Sterk tegenoffensief geboden
Op 11 mei gaan we de straat op voor

Op 11 mei 2002, de zaterdag voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen, organiseert Nederland Bekent Kleur samen met de ondertekenende organisaties een demonstratie tegen racisme, vreemdelingenangst en nationalisme. Met deze demonstratie protesteert Nederland Bekent Kleur tegen de verrechtsing in de Nederlandse samenleving en politiek.

De tijd van aarzelen is voorbij
Nederland Bekent Kleur is ontsteld door de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 6 maart. De angstaanjagend hoge score van Leefbaar Rotterdam met 17zetels en de resultaten van de laatste peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen, getuigen van een electorale aardverschuiving. Dit vraagt om een snelle, kordate reactie.

De doorbraak van Leefbaar Rotterdam en Fortuyn wordt mede veroorzaakt door het overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Doordat de meeste traditionele partijen de huidige maatschappelijke problemen niet kunnen of willen oplossen, heeft het gevoel van ontevredenheid over het beleid gestaag kunnen groeien. Fortuyn heeft dit gevoel weten te kanaliseren en overgoten met een populistisch, racistisch sausje. Zijn haatcampagne tegen migranten en moslims in het bijzonder is niet daadkrachtig bestreden door de zittende partijen. Integendeel, vrijwel alle partijen verrechtsen hun standpunten om mee te liften met het succes van Fortuyn. Hierdoor legitimeren de zittende partijen het populistisch, racistisch gedachtegoed van Fortuyn en de zijnen.

Sterk tegenoffensief geboden
Het is de hoogste tijd voor een breed maatschappelijk tegenoffensief. Daarbij kan niet worden vertrouwd op de traditionele partijen. Grote en kleine maatschappelijke organisaties moeten een halt toeroepen aan de dreigende tweedeling van de samenleving. Nederland Bekent Kleur roept alle sociaal-maatschappelijke organisaties op zich aan te sluiten bij dit protest en de oproep te ondertekenen: Geef racisme geen stem!

Op 11 mei gaan we de straat op voor:

* Een sociaal en multicultureel Nederland met ruimte voor verschillen en diversiteit. Een Nederland waarin mensen van elkaar leren door met elkaar te blijven praten en zich niet laten leiden door racisme en vreemdelingenangst.

* Een ruimhartig, open en menselijk Europees vluchtelingenbeleid, in plaats van de uitbouw van het Fort Europa.

* Gelijke rechten voor iedereen binnen de multiculturele samenleving en aanpak van racisme en discriminatie.

* Een beleid waarbij iedereen zich veilig voelt en de oorzaken van criminaliteit worden weggenomen. Meer repressie, blauw op straat en een autoritaire staat zijn geen doeltreffende maatregelen.
* Een beleid dat de sociale cohesie en het samenhorigheidsgevoel in de wijken herstelt en de verpaupering van veel oude stedelijke wijken bestrijdt.

* Betere sociale voorzieningen, handen af van de verzorgingsstaat en meer middelen voor zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

www.nederlandbekentkleur.nl

---

Deel: ' Landelijke demonstratie tegen racisme '
Lees ook