Ingezonden persbericht


Persbericht
Amsterdam, 12 april 2002

Landelijke demonstratie tegen racisme op 11 mei
Voor een sociale, open en gastvrije samenleving

Op 11 mei 2002 organiseert Nederland Bekent Kleur om 14.00 uur in Rotterdam een grote, landelijke anti-racisme demonstratie onder het motto 'Geef racisme geen stem!'.
Aan de demonstratie doen veel politieke en maatschappelijke organisaties mee, onder andere de SP, het Humanistisch Verbond en de Jonge Socialisten in de PvdA. Deze organisaties gaan de straat op voor een sociale, open en gastvrije samenleving, waar ruimte is voor diversiteit en het feest van de multiculturele samenleving. Zij maken een vuist tegen discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat. De demonstratie begint om 14.00 uur op het Stadhuisplein. Vanuit verschillende organisaties zullen mensen korte toespraken houden en hun visie geven op de huidige gang van zaken in de Nederlandse samenleving. Vervolgens gaat de demonstratie van start. Onder begeleiding van muziekwagens wordt een grote ronde gemaakt door het centrum van Rotterdam. Aan het slot barst het feest los met muziek en cabaret.

Geef racisme geen stem!

11 mei is de zaterdag voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Het motto 'Geef racisme geen stem!' is dan ook bedoeld mensen op te roepen goed na te denken aan wie ze hun stem geven. Nederland Bekent Kleur ziet de manier waarop veel Nederlandse politici, Fortuyn voorop, spreken over asielzoekers en allochtonen als belangrijke oorzaak voor de toenemende onverdraagzaamheid. Deze politici koppelen sociale problemen direct aan culturen en bevolkingsgroepen, vaak zelfs aan vreemdelingen in het algemeen. Door dit wij-zij-denken zetten zij de verhoudingen in Nederland op scherp en bevorderen zij de tweedeling in de samenleving.


Tijd voor een tegengeluid

Nederland Bekent Kleur wil met deze demonstratie mensen de gelegenheid geven hun ongenoegen te uiten over de manier waarop migranten en met name moslims vandaag de dag in Nederland benaderd worden. Hun cultuur wordt weggezet als achterlijk. Het vluchtelingenprobleem wordt gezien als een probleem voor de Nederlandse samenleving in plaats van een menselijk vraagstuk. Asielzoekers zijn cijfers in plaats van mensen. Volgens een rapport van het EUMC, een onderzoeksinstituut rond racisme en xenofobie van de Europese Commissie, staat Nederland bovenaan in pesterijen en geweldplegingen tegen migranten. Nederland Bekent Kleur meent dat het vooral nu tijd is om een tegenstem te laten horen en roept alle mensen met hart voor de multiculturele samenleving op naar Rotterdam te komen.

Deel: ' Landelijke demonstratie tegen racisme '
Lees ook