MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: Uitnodiging persconferentie inleveractie

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting
Contactpersoon Wiebe Alkema
Doorkiesnummer(s) 070 - 370 7225
Datum 6 december 1999
Onderwerp Uitnodiging

Geachte heer, mevrouw,

.HEB .t LEF, WAPENS WEG., is het motto van de grote, landelijke inleveractie van slag- en steekwapens die van maandag 13 tot en met vrijdag 24 december 1999 door het ministerie van Justitie wordt georganiseerd in samenwerking met de politiekorpsen. Iedereen die een mes, boksbeugel knuppel, of ander slag- of steekwapen bezit kan dat in die periode anoniem en straffeloos bij de politie inleveren.

De inleveractie wordt ondersteund door een grote voorlichtingscampagne die bestaat uit televisie- en radiocommercials, advertenties en voorlichting op scholen en politiebureaus. Ook wordt van het internet gebruik gemaakt (www.hebhetlef.net).
Daarnaast worden op alle politiebureaus bakken neergezet om de wapens in te doen. Verschillende politiekorpsen organiseren in samenwerking met de gemeente, scholen en de horeca extra activiteiten. Scholen in het voortgezet onderwijs ontvangen voor de start van de campagne een pakket met posters, flyers en stickers. Ook is er speciaal voor deze actie een lesbrief ontwikkeld.

De landelijke actie van slag- en steekwapens is een maatregel om wapenbezit, vooral bij jongeren, terug te dringen. Dit jaar waren er in Nederland ruim 1300 geweldsdelicten waarbij gebruik werd gemaakt van een slag- of steekwapen. Van de inleveractie gaat een belangrijk signaal uit tegen bezit van verboden wapens.

Aan... ...

Aan de toename van geweld moet een einde komen, maar daar is ook een mentaliteitsverandering voor nodig. De actie draagt daaraan bij.

Minister Korthals presenteert donderdag 9 december 1999 de voorlichtingscampagne .Heb .t Lef, wapens weg.. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte welkom om de presentatie bij te wonen. Dit gebeurt van 14.00 uur tot 15.00 uur in de Van Hooffzaal op het ministerie van Justitie.

Met vriendelijke groet,

Mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting

06 dec 99 15:52

Deel: ' Landelijke inleveractie van slag- en steekwapens '
Lees ook