Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

13-05-2002
Sirenetest op 5 juni

Sirenetest

Weet u wat u moet doen als de sirene gaat? Om daaraan te herinneren vindt jaarl ijks de landelijke luide sirenetest plaats. Deze keer is dat op 5 juni a.s. om 12.00 uur. Hij heet 'luide' test, omdat de apparatuur zelf wel vaker wordt gete st, maar dan zonder geluid.

Ooit zijn huis aan huis kaarten verspreid met een zeer beknopte opsomming van d e belangrijkste handelingen. Hebt u die kaart niet meer, dan liggen er in het g emeentehuis voldoende klaar.

De test wordt in de weken voor 5 juni op TV en radio aangekondigd met spotjes. Ook Omroep Gelderland besteedt er extra aandacht aan.

Het speciale thema is deze keer hoe te handelen in scholen en bedrijven en open bare gebouwen waar veel mensen samen zijn.

Hoort u dus de sirene op 5 juni, dan is er niets aan de hand. Wel is het een go ed moment om eens na te gaan of u nog weet wat u moet doen als er wél iets aan de hand is.

Deel: ' Landelijke luide sirenetest '
Lees ook