Ingezonden persbericht


Utrecht, februari 2002

Landelijke Open Dagen bij de biologische boer

In 2002 organiseert Platform Biologica voor de vijfde keer de Landelijke Open Dagen bij de biologische boer. Iedereen is welkom om op 22 en 23 juni te komen Kijken en Proeven bij de 180 deelnemende land- en tuinbouwbedrijven. Natuur op het bedrijf staat dit jaar centraal.

Hoe krijgt een biologische tuinder het voor elkaar om zo n mooie krop sla te telen zonder chemische hulpmiddelen te gebruiken? Wilt u eens een koe van dichtbij in de ogen kijken en een varken in een modderpoel zien wroeten? Tijdens de Open Dagen laten 180 boeren en tuinders zien hoe ze werken, ze geven rondleidingen, ze vertellen waarom zij hebben gekozen voor de biologische landbouwmethode en ze laten producten proeven. Kinderen kunnen aan de slag met een kleurplaat of een speurtocht en op sommige bedrijven kunnen ze ponyrijden, kinderkoemelken, schminken en nog veel meer. Veel bedrijven liggen in de buurt van of aan een fietsroute.

Dit jaar zal er speciale aandacht zijn voor natuur op het bedrijf. Veel biologische boeren zijn graag met natuur bezig op hun bedrijf en beschouwen het als een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering (zie toelichting onderaan dit bericht).

In 2000 bezochten 60.000 belangstellenden de Open Dagen. Onderzoek wees uit, dat de bezoekers het evenement met gemiddeld een acht waardeerden! In 2001 zijn de Open Dagen vanwege de MKZ-crisis niet doorgegaan.

Voor informatie over de deelnemende bedrijven, de extra activiteiten en de fietsroutes kunt u vanaf mei kijken op www.platformbiologica.nl/evenementen. U kunt vanaf juni het programmaboekje aanvragen bij ons secretariaat, 030-2339970 of info@platformbiologica.nl.

Voor jongeren vanaf 12 jaar organiseert Platform Biologica op zaterdag 8 juni in samenwerking met de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) de Safari op de biologische boerderij , een speciale natuur-op-de-boerderij-excursie op vier boerderijen. (Zie persbericht Safari op de biologische boerderij ).

Meer informatie voor de redactie:

* Platform Biologica, Ellen Winkel of Ineke Oosting, 030-2339970
* Wij kunnen u op verzoek foto s sturen van de Open Dagen 2000 of 1999
* Wilt u een reportage maken van een deelnemend bedrijf of een interview houden met een boer of tuinder, dan kunnen wij u de gegevens van bedrijven doorgeven
* In veel provincies werken we voor de provinciale en regionale publiciteit samen met de provinciale milieufederaties. In sommige provincies organiseren zij ook aanvullende activiteiten.
* Zie ook onze website, www.platformbiologica.nl. Hierop vindt u onder andere de EKO-Monitor (recente trends en marktontwikkelingen) en de Factsheet 'De invloed van biologische landbouw op natuur en milieu'
* Platform Biologica neemt ook deel aan de Floriade op het eiland Terra Futura. Ze laat hier diverse biologische teelten zien. De Floriade is van 6 april tot 20 oktober dagelijks geopend van 9.30 tot 19.00 uur. Natuur op het biologisch bedrijf

Natuur is niet alleen leuk of mooi; voor de biologische boer of tuinder is natuur ook nuttig. Schadelijke insecten kun je namelijk onder de duim houden door ervoor te zorgen dat nuttige insecten en andere dieren zich thuis voelen. Zo kan een boer houtwallen aanplanten, een strook gevarieerde kruiden laten groeien langs de rand van de akker of een poel graven. Hiermee nodigt hij lieveheersbeestjes, spinnen, egels, padden en vogels uit. En die eten dan de schadelijke insecten of slakken op.

Platform Biologica stimuleert natuurontwikkeling op biologische bedrijven. Middels het project "Agrarische natuur in de praktijk" zijn de afgelopen vier jaar natuurplannen opgesteld op ruim 100 biologische bedrijven. Op basis van die ervaringen is afgelopen half jaar een methodiek ontwikkeld, ANNA (Agrarische NatuurNorm Analyse). Dit is een doe-het-zelf-aanpak voor boeren om de aanwezige natuur en het beheer ervan in beeld te brengen en ideeën te krijgen voor verdere ontwikkeling. In maart wordt ANNA gepubliceerd en verspreid onder alle biologische boeren.

De biologische sector heeft uitgesproken dat natuur een integraal onderdeel moet vormen van biologische productiewijze. Daarom is er een concept natuurnorm voor biologische landbouw opgesteld, die een basis kan vormen voor toekomstige regelgeving.

Meer informatie hierover bij Joost Guijt, 030-2339986.

Factsheet 'De invloed van biologische landbouw op natuur en milieu'

Platform Biologica heeft een overzicht gemaakt van wetenschappelijke bevindingen op het gebied van natuur- en milieueffecten van biologische landbouw. Hieruit blijkt dat biologische landbouw in de praktijk leidt tot meer flora en fauna: een grotere verscheidenheid aan vlinders, vogels en andere dieren en ook meer gecultiveerde en wilde plantensoorten.

Deze factsheet is volledig te lezen op www.platformbiologica.nl/factsheets.

Deel: ' Landelijke Open Dagen bij de biologische boer '
Lees ook