Code rood voor natuur- steun deze actie


Stem voor natuur en stop de afname van biodiversiteit

De Bilt, 20171025 -- De oproep van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra om het Binnenhof te vergroenen, krijgt landelijk veel bijval. Verschillende natuurorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds, en diverse andere partijen zoals Naturalis, onderschrijven de noodzaak de oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit aan te pakken. Met als start de landelijke petitie Code rood voor natuur.

Directe aanleiding is het nieuws van het grote geconstateerde verlies aan biodiversiteit de laatste 27 jaar. Recent Duits onderzoek wijst uit dat er een afname is van de insectenpopulatie van 75%, nieuws dat ook in Nederland en in Groot-Brittannië voor veel onrust zorgt. De situatie in Duitsland is namelijk vergelijkbaar met de situatie in Nederland, in heel Noordwest-Europa. 

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Ze zijn de bestuivers van bloemen en voedselgewassen en ze vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Lodewijk Hoekstra: “Ik ben erg blij met de bijval vanuit heel het land, want dit probleem gaat ons allemaal aan en we kunnen het niet alleen bij de politiek of de landbouw leggen. Wat nodig is, is een collectief bewustzijn dat het roer echt om moet, op korte termijn. Het is mogelijk om anders om te gaan met landbouw, de inrichting van steden en de manier waarop we onze tuinen en parken beheren, maar dan moeten we dat wèl willen.

De natuurorganisaties en diverse maatschappelijke instellingen hebben samen met Hoekstra een petitie opgesteld, die vanaf vandaag online te ondertekenen is. Die petitie, ‘Code rood voor natuur’, is te vinden op o.a. www.landschappen.nl Hank Bartelink, directeur LandschappenNL: “Dit zijn ontwikkelingen waar we niet onverschillig onder kunnen blijven. We moeten de handen ineen slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit”. De petitie stelt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving én een rijke natuur, en roept burgers van Nederland op daar massaal hun steun voor uit te spreken.

De samenwerkende natuurorganisaties en maatschappelijke instellingen zullen de petitie op dinsdag 31 oktober aanbieden aan leden van de Tweede Kamer, met de oproep aan Kabinet en Kamer hier serieus werk van te maken en er gezamenlijk de schouders onder te zetten.


Deel: ' Landelijke petitie 'Code rood voor natuur' '
Lees ook