Politiebericht

NPI, plaats: Den Haag 10/07/99

Landelijke politiedag op zaterdag 9 oktober/

De Nederlandse politie organiseert op zaterdag 9 oktober de eerste Landelijke politiedag. Het centrale thema van het evenement is 'jeugdzorg'. Maar ook andere aspecten van het politiewerk komen aan de orde. Wat er komende zaterdag precies op het programma staat verschilt per regio.
In veel regio's wordt voorlichting gegeven over jeugdzorgprojecten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met andere betrokken instanties zoals de HALT-bureaus en de jeugdzorginstellingen. Diverse politiebureaus houden open huis. Ook worden demonstraties gegeven door bijvoorbeeld de technische recherche en de hondenbrigade. Verder zijn op verschillende plaatsen politievoertuigen te bezichtigen. In sommige regio's kan de jeugd deelnemen aan allerlei sport- en spelactiviteiten.

De regiokorpsen Drenthe, Gelderland-Zuid, Groningen en Utrecht hebben hun programma op Internet geplaatst. Woont u in een andere regio, raadpleeg dan de lokale media of informeer bij de politie in uw woonplaats.

Deel: ' Landelijke politiedag '
Lees ook