Gemeente Amersfoort

Woonservicegebied: landelijke primeur in Amersfoort

datum: 29 mei 2002

De wijk Liendert/Rustenburg in Amersfoort wordt het eerste woonservicegebied van Nederland. Dat betekent dat alle bewoners van deze wijk straks kunnen rekenen op extra service op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daartoe hebben de gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen en de welzijnsinstelling een plan gemaakt, dat de komende maanden wordt uitgevoerd. De betrokken partijen zijn de gemeente Amersfoort, de woningcorporaties Portaal Eemland en SCW, de zorginstellingen Thuiszorg Eemland en Zorggroep Eemhoven en de welzijnsinstelling SWA.

Prioriteit
Service, veiligheid en geborgenheid zijn de drie punten waar het om draait. Bewoners hebben daar in bijeenkomsten over het wijkperspectief en in het voorbereidend onderzoek prioriteit aan gegeven. Ook hebben bewoners afgelopen jaren vele initiatieven genomen, waarop dit project aansluit. In totaal bevat het plan zeven punten waar het woonservicegebied aan moet voldoen. Het betreft fysieke en sociale ingrepen. Voor n van die onderdelen, het zogenaamde wijkserviceteam, zal de provincie Utrecht naar alle waarschijnlijkheid een subsidie van 80.000 verstrekken.

Service
Boodschappen doen, kinderen van school halen, een extra veegbeurt in de straat. Het zijn voorbeelden van service die geboden kan worden. Werken aan extra veiligheid in de wijk hoort daar ook bij. Net als een vast thuiszorgteam voor de wijk en 24-uurs zorg vanuit de wijk. Klussendiensten, extra verlichting en maaltijdvoorziening staan ook op het lijstje. Extra welzijnsprojecten, ontmoetingsruimten en activiteiten behoren tot de sociale elementen van het woonserviceproject.

Wonen
Amersfoort is een stad waarin het (volgens het recente onderzoek van Nyfer) zeer goed wonen is. En dat brengt voor de diverse partijen verplichtingen met zich mee. De kwaliteit van het wonen in Amersfoort moet vanuit het huidige peil nog verder vergroot worden.

Verbreding
De betrokken partijen gingen aanvankelijk met elkaar in gesprek om tot een woonzorgzone te komen, zoals die al in diverse steden worden ontwikkeld. In een woonzorgzone wordt de extra service met name op ouderen gericht. Dat vonden de betrokken partijen te beperkt. Met een verbreding van woonzorgzone naar woonservicegebied worden alle bewoners van de wijk bediend: van jong tot oud. En daardoor kunnen partijen, door de integrale aanpak, elkaars kracht en kunde benutten. Met deze brede aanpak heeft Amersfoort een landelijke primeur.

Realisatieteam
De partijen, verenigd in het realisatieteam, zullen met elkaar en in nauw overleg met de bewoners energie en middelen steken in de realisatie van het woonservicegebied. Na een haalbaarheidsonderzoek is besloten een projectleider aan te stellen, die in opdracht van en bekostigd door het realisatieteam aan de slag gaat. Deze gaat, samen met alle partijen, Liendert/Rustenburg in een woonservicegebied veranderen.

Deel: ' Landelijke primeur woonservicegebied in Amersfoort '
Lees ook