CDA

Landelijke Raad/Ledendag CDA-Vrouwenberaad

Op zaterdag 24 april 1999 organiseert het CDAV haar Landelijke Raad/Ledendag in Amsterdam. Dit jaar is het thema: Multicultureel Amsterdam: veelheid in diversiteit. Deze dag begint om 10.00 uur in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein in Amsterdam met een inleidend gedeelte en een kop koffie. Daarna is het de bedoeling dat de aanwezigen tussen 11.00 en 14.00 uur in groepen bezoeken afleggen aan de meest uiteenlopende multiculturele organisaties, instellingen en initiatieven in Amsterdam. Op het programma staan onder andere bezoeken aan migrantentelevisie, het Antilliaans verzorgingshuis Nos Perla. Moskee de Zaaier, het Leger des Heils, de stichting Mi Oso es Mi Kas die zich inzet voor Surinaamse tienermoeders en hun kinderen en het microkredietfonds voor vrouwen Mamma Cash. Bij de Rode Draad de belangenorganisatie voor (ex)prostituees wordt gepraat over illegale prostitutie waarin veel allochtone en buitenlandse vrouwen (onvrijwillig) betrokken zijn. In Amsterdam Noord wordt een opvangtehuis voor gezinnen met kinderen bezocht. Na de locatiebezoeken wordt er in de Mozes en Aäronkerk een forumdiscussie gehouden over de ervaringen die tijdens de bezoeken zijn opgedaan. Tijdens dit forum wordt een inventarisatie gemaakt van de boodschappen die de organisaties aan het CDAV hebben meegegeven. Aan de forumdiscussie nemen ongeveer 200 vrouwen deel. Naast het verkrijgen van informatie, is het doel van deze dag om - in het belang van de bezochte instellingen - desgewenst invloed uit te oefenen op het beleid van de CDA-Tweede Kamerfractie, de Statenfractie van Noord-Holland en de raadsfractie van Amsterdam. De discussie wordt om 16.00 uur afgesloten. Onder andere Tweede Kamerleden Marry Visser, Maxime Verhagen, Agnes van Ardenne en Gerda Verburg zullen aanwezig zijn. De kosten voor deze dag bedragen fl. 35,-- (inclusief koffie/thee en lunch) of fl. 25,-- (exclusief lunch).

Indien u belangstelling heeft voor deze dag kunt u contact opnemen met het CDA-Vrouwenberaad, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag. E-mail: vdGriendt@bureau.cda.nl

Deel: ' Landelijke Raad/Ledendag CDA-Vrouwenberaad in Amsterdam '
Lees ook