Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

28 mei 2002

Landelijke test sirenenetwerk

Op woensdag 5 juni om 12.00 uur is het sirenenetwerk (het zgn. waarschuwingssysteem) weer te horen. Het betreft hier de jaarlijkse landelijke test die mensen die zich buitenshuis bevinden moet waarschuwen bij rampen of calamiteiten.

Om 12.00 uur, 12.05 uur en 12.10 uur gaan de sirenes drie maal anderhalve minuut lang op volle sterkte, telkens met een tussenpoos van tweeënhalve minuut. De afdeling zorg en veiligheid neemt na afloop van de test contact op met de zogenaamde `luistervinken'. Deze inwoners controleren, op verzoek van de gemeente, de werking van de sirene in de directe omgeving.

Bij een werkelijk alarm zullen de sirenes eveneens anderhalve minuut achtereen klinken, maar het aantal herhalingen afhangen van de aard en omvang van de ramp. In het geval van een 'echt' alarm wordt mensen geadviseerd om:


* naar binnen te gaan, of binnen te blijven
* de deuren en ramen te sluiten

* de radio en/of de televisie aan te zetten

Deel: ' Landelijke test sirenenetwerk Delfzijl '
Lees ook