Partij van de Arbeid


Landelijke viering Dag van de Arbeid in Rotterdam

27 april 1999 PvdA-voorlichting

'De Toekomst van de Arbeid'

Zaterdag 1 mei viert de PvdA de Dag van de Arbeid in Rotterdam. Deze dag zal 's middags in het het teken staan van 'De toekomst van de Arbeid' en 'Cultuur' en 's avonds staat 'Europa' in de schijnwerpers. Naast de vele lokale, regionale en landelijke PvdA-politici werken aan deze dag mee de zanger Peter Blanker, cabaretière Adelheid Roossen, zangeres Misty en diverse bands. Het programma vindt plaats in Nighttown, West Kruiskade 26-28 te Rotterdam en begint om 13.00 uur.

In de ochtend, om 09.00 uur, zal geheel volgens traditie een herdenking zijn bij het Spiekmanmonument aan het P.C. Hooftplein in Spangen. Hierbij zullen onder anderen Els Kuijper, wethouder in Rotterdam en de voorzitter van de FNV Lodewijk de Waal aanwezig zijn. Om 10.00 uur presenteert Tom Harreman, voorzitter deelgemeente Delfshaven, in Wijkgebouw Spiekman de verbouwing van het Spiekmanmunoment. Een uur later vertrekken van daaruit drie delegaties PvdA-ers uit de Europese, landelijke en lokale politiek naar diverse locaties in en rond Rotterdam om werkbezoeken af te leggen.

Het middagprogramma in de grote zaal van Nighttown wordt om 13.15 uur geopend door de voorzitter van de PvdA-afdeling Rotterdam, Dick van Dongen, waarna onder andere de vice-voorzitter van de PvdA Mariette Hamer, het Tweede-Kamerlid Sharon Dijksma en wethouder Els Kuijper in debat gaan over onderwijs en arbeidsmarkt. Op verschillende plaatsen in het land, in Groningen met partijvoorzitter Marijke van Hees en in Enschede met de fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ad Melkert, vinden die dag debatten plaats over de activering van het arbeidsmarktbeleid en over de toekomst van de WAO. Om 16.30 uur vindt een terugkoppeling plaats van de uitkomsten van deze debatten en komen de sprekers samen in Nighttown voor een slotdebat, dat onder leiding staat van Henk Kool, oud-journalist en nu raadslid in Den Haag.

Om 16.00 uur wordt Wim Kok geinterviewd door Max van Weezel, journalist van Vrij Nederland. Tijdens dit interview komt onder meer Kosovo aan de orde.
Marijke van Hees spreekt later in de middag, om 18.30 uur, en gaat in op haar bevindingen van deze dag en op de activiteiten die de PvdA het komende jaar gaat ontplooien.

Het cultuurprogramma in de Theaterzaal van Nighttown begint om 14.00 uur met een discussie over 'Cultuur en deelgemeenten' in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. Na een muzikaal intermezzo, discussiëren de staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg en de directeur van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, Bert van Meggelen over het cultuurbeleid in het algemeen. Om 17.45 uur presenteert de Cultuurwerkgroep van Niet Nix het pamflet 'Cult-Power'. Dit pamflet wordt aangeboden aan Rick van der Ploeg, die er daarna met Niet Nix-vertegenwoordigers over in debat gaat, onder leiding van Steve Austen, directeur van de Felix Meritus Foundation. Nadat de zangeres Misty haar eigen versie van de Internationale ten gehore gebracht heeft, sluit Tweede-Kamerlid Judith Belinfante deze presentatie om 18.45 uur af met haar visie op 'cultuur en politiek'. Om 19.00 uur kan men kijken naar de film 'De Keuken van Kok'.

Het avondprogramma vindt wederom plaats in de grote zaal, alwaar om 19.00 uur de PvdA-kandidaten voor het Europees Parlement hun idealen in Europa voor het voetlicht brengen. Na deze presentatie spreekt Max van den Berg, de PvdA-lijsttrekker van de Europese verkiezingen over zijn ambities in Europa.
Evelien Herfkens, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt om 20.30 uur geinterviewd over internationale ontwikkelingen en Ontwikkelingssamenwerking.
Het avondprogramma wordt gepresenteerd door Tino Wallaart, journalist van Vrij Nederland.

De avond wordt om 21.00 uur besloten met 'Vijf op je ogen', een cabaret van vier meiden, onder regie van Adelheid Roossen.

De 1-meiviering 1999 in Rotterdam eindigt om 22.00 uur.

Deel: ' Landelijke viering Dag van de Arbeid in Rotterdam '
Lees ook