Gemeente Ede

nummer 60 / Ede, 7 maart 2003

Landgoed Kernhem wordt beschermd stads- en dorpsgezicht

B. & W. van de gemeente Ede stellen de gemeenteraad voor het Landgoed Kernhem aan te wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht betekent een erkenning van de historische waarde van het landgoed.

De vereniging Behoud Kernhem Doesburg heeft in 1999 gevraagd het landgoed aan te wijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. De aanwijzingsprocedure loopt nu gelijk op met de
bestemmingsplanprocedure.

Diverse gebouwen op het landgoed hebben al een beschermde status als monument. Door aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht krijgt het hele park een monumentale status.

Bij de evaluatie van de Fleurig 1999 heeft de gemeenteraad de aanzet gegeven voor een nieuw bestemmingsplan voor het Landgoed Kernhem. Het bestemmingsplan regelt diverse zaken rond het beheer en de ontwikkeling van het gebied. Om te komen tot een bestemmingsplan is archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek gedaan en is de aanwezigheid van vleermuizen onderzocht.

In het voorjaar van 2003 zal aanvullend ecologisch onderzoek plaatsvinden binnen het plangebied teneinde een betere afweging te kunnen maken bij toekomstige vergunningsverzoeken.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft van 6 juni tot 3 juli 2003 ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn verwerkt en B. & W. leggen nu het ontwerp bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Van 13 maart tot en met 9 april 2003 ligt het plan ter inzage bij het Gemeentelijk Info-Centrum en kan iedereen een `zienswijze` indienen bij de gemeenteraad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Landgoed Kernhem Ede wordt beschermd stads- en dorpsgezicht '
Lees ook