Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Landis informeert de bonden!

Donderdag 2 mei jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen uw directie, Dienstenbond CNV, FNV Bondgenoten, de Unie en leden van de Ondernemingsraad.
Bij dit overleg was eveneens een van de bewindvoerders aanwezig.

Wij zijn geïnformeerd over de uitvoering van het opgestelde continuiteitsplan. Op basis van dit plan zijn er thans gesprekken gaande tussen de directie en diverse belangstellenden voor een eventuele overname van (onderdelen van) Landis. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk van karakter. Er is dus geen informatie gegeven over de partijen die belangstelling hebben.

De distributietak van Landis wordt overgenomen door Datatec. Hier is de overgang van de ene naar de andere werkgever wettelijk geregeld en zijn er garanties ten aanzien van uw arbeidsvoorwaarden en duur van het dienstverband. Verder zal Citee als een zelfstandige eenheid doorgaan.

Een aantal van u heeft de afgelopen periode vragen gesteld over de eigen individuele positie binnen het bedrijf. Gezien bovenstaande valt daar weinig over te zeggen.

Op de vraag of er sprake zal zijn van gedwongen ontslagen, kan niet een eenduidig antwoord gegeven worden. Helaas moeten wij constateren dat dit op dit moment niet uit te sluiten is.

Ook zijn er vragen gesteld over de veiligstelling van de pensioenafdrachten. Hierover is door uw werkgever aangegeven dat er sprake is van een geringe achterstand in de premie-afdracht. Dit zal volgens uw werkgever niet tot problemen leiden. Wij verwijzen u daarvoor naar de brief van de heer Cees van Steijn.

Met betrekking tot de betaling van de diverse vergoedingen (reiskosten) is door de werkgever aangegeven dat de uitbetaling daarvan niet in gevaar komt.

De gezamenlijke vakbonden zullen op de hoogte worden gehouden van de komende ontwikkelingen. Vervolgens zullen wij u weer direct informeren!

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze info kunt u contact opnemen met bestuurder Arie Kasper. Telefoon: (035) 577 39 07. Email: hilversum@cnvdibo.nl.

Hilversum, 2 mei 2002.

Deel: ' Landis informeert de bonden '
Lees ook