Ingezonden persbericht


LANDIS GROUP N.V.

UTRECHT, 1 oktober 2001

LANDIS LOST CONVERTIBLE VERVROEGD AF

Landis Group N.V. ("Landis") en de houders van de 45 miljoen euro grote achtergestelde converteerbare lening zijn overeengekomen dat deze lening vervroegd per 1 oktober 2001 zal worden afgelost. Voor Landis en haar aandeelhouders betekent de vervroegde aflossing meer zekerheid over de toekomstige uitbreiding van het aandelenkapitaal en zal Landis niet meer genoodzaakt zijn aandelenemissies tegen de huidige beurskoers te doen.

Overeengekomen is dat de lening, die 45 miljoen euro groot is, voor het nog niet geconverteerde deel ad 32,2 miljoen euro per 1 oktober 2001 afgelost zal worden. Het benodigde bedrag van 32,2 miljoen euro voor de aflossing wordt gefinancierd uit eigen middelen (13,8 miljoen euro) en in depot gehouden gelden (18,4 miljoen euro). Deze in depot gehouden gelden vormen het restant van het eerder op deze converteerbare lening in depot gestorte bedrag van 45 miljoen euro minus de ter beschikking van Landis gekomen 26,6 miljoen euro.

Gedurende de looptijd van deze lening is in totaal voor 12,8 miljoen euro geconverteerd in circa 3,6 miljoen aandelen Landis. Zoals vermeld in de noteringsadvertentie dd 28 september 2001 heeft Landis in dit verband 1,6 miljoen aandelen uitgegeven. Uitgifte van de overige 2,0 miljoen aandelen zal binnen afzienbare tijd volgen.

De gemiddelde conversiekoers per aandeel bedroeg 3,55 euro. De conversies hebben voor 0,3 miljoen euro in het eerste halfjaar plaatsgevonden en voor 12,5 miljoen euro in het tweede halfjaar 2001.

De converteerbare lening is in de balans opgenomen onder garantievermogen. Ten gevolge van de vervroegde aflossing zal het garantievermogen afnemen met 32,2 miljoen euro, waarbij de solvabiliteit overigens boven het gewenste niveau blijft. Het reeds geconverteerde deel van 12,8 miljoen euro is toegevoegd aan het eigen vermogen van Landis.
De belangrijkste financiers van Landis hebben met instemming gereageerd op de vervroegde aflossing.

Onderdeel van deze overeenkomst is dat de beleggers de optie hebben gekregen om vanaf 1 april 2002 tot 1 april 2007 een achtergestelde converteerbare lening te verkrijgen ter waarde van 20 miljoen euro. De helft van deze optie mag slechts uitgeoefend worden indien de gemiddeld gewogen beurskoers van het aandeel Landis op de dag voor uitoefening van deze optie gelijk of hoger is dan 18 euro. De andere helft mag onafhankelijk van de beurskoers van Landis worden uitgeoefend. Deze optie kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend in delen afgerond op 100.000 euro. De achtergestelde converteerbare lening zal vanaf het moment van uitgifte een looptijd hebben van 4 jaar, een coupon van 4% en een vaste conversiekoers van 9 euro per aandeel Landis. Het maximale aantal aandelen dat de beleggers uit deze converteerbare lening door middel van conversie kunnen verkrijgen bedraagt circa 2,2 miljoen (20 miljoen euro gedeeld door de conversiekoers van 9 euro).
Bij volledige uitoefening van de optie zal het garantievermogen van Landis met 20 miljoen euro worden versterkt.

Paul Kuiken (CEO van Landis): "Door het sluiten van deze overeenkomst is Landis niet langer genoodzaakt om te emitteren tegen de huidige beurskoersen. De uitgifte van nieuwe aandelen via deze convertible is nu alleen nog mogelijk op 9 euro en we hebben het aantal gemaximeerd op 2,2 miljoen. Hierdoor hebben de aandeelhouders van Landis maar ook Landis zelf meer zekerheid over toekomstige verwatering".

Landis verwacht dat het aantal uitstaande aandelen aan het eind van 2001 circa 49 miljoen zal bedragen. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in 2001 komt dan op circa 43,5 miljoen. In deze getallen zijn de in de noteringsadvertentie dd 28 september 2001 genoemde aantallen aandelen inbegrepen.

Profiel Landis Group N.V.
Landis Group is een full service organisatie actief op de Europese markt voor Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Landis biedt een assortiment van gespecialiseerde oplossingen, diensten en opleidingen op het gebied van netwerkinfrastructuren voor spraak-, data- en beeldtoepassingen, op internet gebaseerde applicatieplatformen en de noodzakelijke beveiliging hiervoor. Landis heeft circa 3.000 medewerkers in dienst en is sinds 1998 aan Euronext Amsterdam genoteerd.
Landis Group N.V. heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje. Landis werkt samen met toonaangevende leveranciers als Avaya, 3Com, Cisco Systems, Ericsson, Hewlett Packard, Lucent Technologies, Microsoft, Nokia, Nortel Networks, Novell, Oracle, Siemens, SUN Microsystems.

Deel: ' Landis lost convertible vervroegd af '
Lees ook